2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

WYKAZ 81 - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

                                                                          Sępólno Kraj.,dnia  21.08.2018r.
Gkr. 6840.7.2018        Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 poz. 121 ze zm.) Burmistrz Sępólna Kraj. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,  stanowiących własność Gminy Sępólno Krajeńskie


Wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży


1. Położenie nieruchomości :    -   Sępólno Kraj. Obr. 2
    nr działki:                           -   28/16
    pow. nieruchomości:            -   5565 m²   
    księga wieczysta:                 -   KW  BY2T/00016402/4
    opis nieruchomości              -   nieruchomość gruntowa niezabudowana
    udział we własności:             -  1/1
   wartość nieruchomości:          -  138.300 zł  + VAT
   informacja o zbyciu:              -  przetarg ustny nieograniczony

2.  Położenie nieruchomości:    -  Sępólno Kraj. Obr. 2
     nr działki:                          -  28/17
     pow. nieruchomości:           -  2000 m²   
     księga wieczysta:               -  KW  BY2T/00016402/4
    opis nieruchomości:             -  nieruchomość gruntowa niezabudowana
    udział we własności:            -  1/1
    wartość nieruchomości:        -  60.060 zł + VAT
    informacja o zbyciu:            -  przetarg ustny nieograniczony

3.  lokal mieszkalny nr 8 przy ulicy Wojska Polskiego 4 wraz z ułamkową  82/1000 cz.gruntu z działki nr 305 o pow. 415 m² zapisanej w KW BY2T/00019210/0.  Lokal znajduje się w przyziemiu w budynku mieszkalno-handlowym. W jego skład wchodzą: dwa pokoje,  łazienka, kuchnia o pow. użytkowej 31,39 m². Do lokalu przynależne jest pom.gospodarcze o pow. 7,77 m² .  Wartość lokalu 41.220 zł   - bezprzetargowo na rzecz najemcy.    
 
  - nieruchomości (poz.1,2) zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod usługi, produkcję. (P,U).

  - termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.   

Wykaz niniejszy zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.   na okres  21 dni tj. od dnia 24 sierpnia 2018r. do dnia 13 września 2018r. i  zamieszczony na stronie internetowej Gminy (www.bip.gmina-sepolno.pl).

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (23 sierpnia 2018)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (23 sierpnia 2018, 14:37:15)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (19 marca 2020, 14:12:14)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 512