2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wykaz 64 - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i wydzierżawienia

                                                                                 Sępólno Kr.,dnia  2016.07.12
Gkr. 6840.19.2016

        Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) Burmistrz Sępólna Kraj. podaje do publicznej wiadomościWykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp.   nr działki   pow.dz.    KW nr     położenie     ozn.ewid.    wartość nieruch.     uwagi
---------------------------------------------------------------------------------------------------


 1.    545/1    375 m²     3952     Obr. Wałdowo     R IVa        5.346 zł        bezprzetrgowo
                                                                                                     art. 37 ust. 2 pkt 6                                                                                               ustawy o gosp.nieruchom.                                        
 2.    76/36   1286 m²  17745    Obr.2 Sępólno     Bi            48.418 zł        bezprzetargowo
                                                                                                      art. 32 i 69 ustawy
                                                                                                       o gosp.nieruchom.
 3.    76/37  3677 m²   17745    Obr.2 Sępólno     Bi         119.392 zł           -  „  -

4.   - Lokal mieszkalny nr 2 na Osiedlu Leśnym 2 w Sępólnie Kraj., wraz z udziałem o wysokości 311/1000 w nieruchomo9ści wspólnej stanowiącej działkę nr 164/3 o pow. 874 m² zapisaną w KW BY2T/00022716/3.
Lokal znajduje się na parterze budynku, w jego skład wchodzą : p.pokój, dwa pokoje, kuchnia, łazienka z w.c. o pow. użytkowej 43,97 m².
Wartość lokalu 29.670 zł            - sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy
---------------------------------------------------------------------------------------------------------                                              
                                                   Wykaz nieruchomości
przeznaczonych do wydzierżawienia

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lp,   nr dz.    pow. w m²    KW     położenie       ozn.        okres          wysokość       uwagi
                                                                wg ewid.    dzierżawy         czynszu
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   609/23    15 m²      13224   Obr.1 Sępólno      B        3 lata    22,50 zł + VAT     w                                                                                                            dotychczasowym
                                                                                                               użytkowaniu
2   261/2     15 m²      5393     Obr.4 Sępólno      B          3 lata  22,50 zł + VAT       -   „   -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.                           

Wykaz niniejszy zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.   oraz zamieszczony na stronie internetowej gminy www.bip.gmina-sepolno.pl  na okres  21 dni tj. od dnia  15.07.2016r. do dnia  04.08.2016 r.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (14 lipca 2016)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (14 lipca 2016, 12:47:21)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (19 marca 2020, 14:34:13)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 503