budowa elektrowni wiatrowej

Irg. 7331/148/06                                                      Sępólno Kraj., 2006-10-04

Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania

 
Zgodnie z art. 61 par. 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 roku Nr 98 , poz. 1071 , z póź. zmianami ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z dnia 2003 roku Nr 80 , poz. 717 )
zawiadamia się
że w dniu  3 października  2006 roku zostało wszczęte postępowanie na wniosek z dnia 29 września 2006r Pana Dariusza Latzke zam. przy ul. Sienkiewicza 52a, 89-400 Sępólno Kraj w celu ustalenia warunków zabudowy  dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie od 1 do 4 sztuk elektrowni wiatrowych o mocy 500-900 kw.
 W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z przedstawionym wnioskiem i wnieść ewentualne wnioski i uwagi w Referacie Rozwoju Gospodarczego , Ochrony Środowiska , Turystyki i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w ( pok. 7A w godz.  9-15) 

       
inż. Bożena Mikicka
Kierownik Referatu Rozwoju Gospdarczego,
Ochrony Środowiska, Turytyki i Rekreacji
       

 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (11 października 2006)
Opublikował: Bożena Mikicka (11 października 2006, 11:24:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2283