Budowa Stacji transofmatorowej

Irg.7331/135/05                                                                  Sępólno Kraj., 2005-10-19

Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania

 Zgodnie z art. 61 par. 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 roku Nr 98 , poz. 1071 , z póź. zmianami ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z dnia 2003 roku Nr 80 , poz. 717 )

zawiadamia się

że w dniu  19 października 2005 roku zostało wszczęte postępowanie na wniosek
Enea S.A. Rejon energetyczny Nakło ul. Nowa 41a 89-100 Nakło w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na  : "budowie stacji transformatorowej słupowej, linii kablowej n.n. oraz linii napowietrznej n.n. dla potrzeb zasilania budynków mieszkalnych i usługowych”, na działkach o nr 151, 147, 73, 49, 148, 76/40, 76/23, 76/24, 76/42, 146, 132, 130, 129, 149, 150, 11/6, położonych przy ul. Kościuszki w Sępólnie Kraj.


 W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z przedstawionym wnioskiem i wnieść ewentualne wnioski i uwagi w Referacie Rozwoju Gospodarczego , Ochrony Środowiska , Turystyki i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w ( pok. 7G w godz  9-15) 

Inż. Bożena Mikicka
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego,
Ochrony Środowiska, Turystytki i Rekreacji
       

Irg.7331/135/05                                                               Sępólno Kraj., 2005-12-08

Zawiadomienie
 

 Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) zawiadamiam o wydaniu decyzji w celu ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającą na budowie stacji transformatorowej słupowej, linii elektroenergetycznych n.n. kablowej i napowietrznej dla potrzeb zasilania budynków mieszkalnych i usługowych na działkach o numerach geodezyjnych: 151, 147, 73, 49, 148, 76/40, 76/23, 76/24, 76/42, 146, 132, 130, 129, 149, 150 i 11/6, położonych przy ulicy Kościuszki w Sępólnie
Krajeńskim.
  W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z przedstawioną decyzją i wnieść ewentualne wnioski i uwagi w Referacie Rozwoju Gospodarczego , Ochrony Środowiska , Turystyki i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w ( pok. 7G w godz  9-15) 


       

Z up. Burmistrza
Inż. Bożena Mikicka
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego
Ochrony Środowiska, Turystyki i Rekeacji

 

metryczka


Wytworzył: inż. Bożena Mikicka (19 października 2005)
Opublikował: Bożena Mikicka (19 października 2005, 07:57:06)

Ostatnia zmiana: Bożena Mikicka (8 grudnia 2005, 13:35:29)
Zmieniono: Zakończenie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2339