ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Zapraszam na sesję Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, która  odbędzie się w dniu 27 października 2021 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11 w sali im. L. Prądzyńskiego.

Tematem sesji będzie:

1.    Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim oraz wiejskich ośrodków kultury, świetlic wiejskich i gminnych pracowni edukacji kulturalnej z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie.

2.    Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim.
               
3.    Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych.

4.    Uchwały wg potrzeb.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej
i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. 


W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego w trosce o bezpieczeństwo
zachęcam do śledzenia przebiegu sesji za pośrednictwem transmisji on-line w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sępólno Krajeńskie http://www.bip.gmina-sepolno.pl/?cid=1143   pobierz  oraz na stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie https://www.gmina-sepolno.pl/index.php/rada-miejska/sesje-rady-miejskiej/60-kadencja-viii-lata-2018-2023 pobierz    


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dot. nagrywania oraz transmisji obrad Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Klauzula RODO.pdf (1437kB) pdf1a. Porządek obrad XXXVII sesji RM w Sępólnie Krajeńskim.pdf (791kB) pdf

7. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej.pdf (3312kB) pdf

8. Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Sztuki.pdf (17568kB) pdf

9a) Uchwała Nr XXXVII 2021 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sepólno Kr..pdf (11731kB) pdf

9b) Uchwała Nr XXXVII 2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sepólno Krajeńskie.pdf (18959kB) pdf

9c) Uchwała Nr XXXVII 2021 w sprawie udzielenia dotacji dla Powiatu Sępolenskiego.pdf (1465kB) pdf

9d) Uchwała Nr XXXVII 2021 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022.pdf (1351kB) pdf

9e) Uchwała Nr XXXVII 2021 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania ... na rok 2021.pdf (728kB) pdf

9f) Uchwała Nr XXXVII 2021 w sprawie przystapienia Gminy .. Nowy Start 2.pdf (409kB) pdf

9g) Uchwała Nr XXXVII 2021zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy.pdf (10998kB) pdf

9h) Uchwała Nr XXXVII 2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji Lokalnego Programu.pdf (335kB) pdf

9i) Uchwała Nr XXXVII 2021 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.pdf (400kB) pdf

9j) Uchwała Nr XXXVII 2021 w sprawie ustanowienia uzytku ekologicznego pod nazwą Trzy buhaje.pdf (422kB) pdf

9k) Uchwała Nr XXXVII 2021 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nsa okres 10 lat ...pdf (479kB) pdf

9l) Uchwała Nr XXXVII 2021 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości.pdf (271kB) pdf

9ł) Uchwała Nr XXXVII 2021 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu .. odbierania odpadów.pdf (270kB) pdf

9m) Uchwała Nr XXXVII 2021 zmieniająca uchwałę w sprawie ustawlenia wysokości opłat za zajęcie pasa.pdf (291kB) pdf

9n) Uchwała Nr XXXVII 2021 w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków.pdf (354kB) pdf

9o) Uchwała Nr XXXVII 2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku.pdf (321kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Franciszek Lesinski (19 października 2021)
Opublikował: Mirena Frosina (19 października 2021, 14:39:37)

Ostatnia zmiana: Mirena Frosina (19 października 2021, 15:00:51)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 370