ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

       Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, która  odbędzie się w dniu 27 listopada 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11 w sali im. L. Prądzyńskiego.
Tematem sesji będzie:

1.    Informacja na temat przygotowania do sezonu zimowego i utrzymania dróg.
2.    Informacja w zakresie mieszkań komunalnych i socjalnych, gospodarka tymi zasobami tj.
       podaż, popyt, czynsze, windykacja należności czynszu, polityka inwestycyjna w tym
       zakresie i inne problemy związane z gospodarką zasobami komunalnymi i
       mieszkaniowymi.
3.    Przyjęcie stawek opłat i podatków lokalnych na 2020 rok.
4.    Uchwały wg potrzeb.


Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.  
                                
                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                         inż. Franciszek Lesinski      1b. Porządek obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.pdf (872kB) pdf

7a Informacja o zimowym utrzymaniu dróg zima 2019 2020.pdf (510kB) pdf

7b. Informacja o zimowym utrzymaniu dróg Zarządu Drogowego.pdf (5820kB) pdf

8. Informacja o zasobie mieszkaniowym Gminy Sępólno Krajeńskie 2018-2019.pdf (2384kB) pdf

9a Uch XIV... 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletnij Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Kraj..pdf (1719kB) pdf

9b Uch XIV ... 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Kraj..pdf (4502kB) pdf

9c Uch XIV ... 2019 w sprawie określenia wysokości stwek podatku od nieruchomości.pdf (173kB) pdf

9d Uch XIV ... 2019 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.pdf (136kB) pdf

9e Uch XIV ... 2019 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości....pdf (153kB) pdf

9f Uch XIV ... 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania....pdf (742kB) pdf

9g Uch XIV ... 2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych... cz. I.pdf (5249kB) pdf

9g Uch XIV ... 2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych... cz. II.pdf (6753kB) pdf

9g Uch XIV ... 2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych... cz. III.pdf (4898kB) pdf

9g Uch XIV ... 2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych... cz. IV.pdf (4728kB) pdf

9h Uch XIV ... 2019 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne....pdf (815kB) pdf

9i Uch XIV ... 2019 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia....pdf (826kB) pdf

9j Uch XIV ... 2019 w sprawie przystapienia Gminy Sepólno Kraj. do realizacji projektu Ośrodek Pomocy Społecznej....pdf (424kB) pdf

9k Uch XIV ... 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku i w klubie dziecięcym....pdf (101kB) pdf

9l Uch XIV ... 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie....pdf (94kB) pdf

9ł Uch XIV ... 2019 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych....pdf (123kB) pdf

9m Uch XIV ... 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu targowiska stałego Mój Rynek.pdf (55kB) pdf

9n Uch XIV ... 2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt....pdf (596kB) pdf

9o Uch XIV ... 2019 w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne.pdf (390kB) pdf

10. Oświadczenie Nr 1 2019 RM do Sejmu RP w sprawie finansowania oświaty.pdf (486kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Franciszek Lesinski (19 listopada 2019)
Opublikował: Mirena Frosina (19 listopada 2019, 14:10:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1213