Zawiadomienie o wydaniu decyzji irg. 6730.43.2020

                                                                                                                                                    
Irg.6730.43.2020                                                                  Sępólno Krajeńskie 2020-07-10
 
ZAWIADOMIENIE 
  
 
Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania     administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256),
                                                            informuję, że
w dniu 2020-07-10 została wydana decyzja znak: Irg. 6730.43.2020 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na lokal usługowy (salon kosmetyczny) na części działki ewid. nr 186/1 obręb geodezyjny nr 0004 w Sępólnie Krajeńskim, położonej przy Placu Wolności w Sępólnie Krajeńskim.
Zgodnie z art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego, organ może dokonywać zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron. Zawiadomienie jest w takim przypadku skuteczne wobec stron, które zostały na piśmie uprzedzone o zamiarze zawiadamiania ich w określony sposób. W związku z wysłanym pisemnym zawiadomieniem w dniu 07-04-2020r. znak: Irg. 6730.43.2020 w niniejszej sprawie o kolejnych etapach postępowania strony są informowane poprzez udostępnienie pisma zamieszczonego na stronie internetowej gminy Sępólno Krajeńskie www.bip.gmina-sepolno.pl, zakładka zagospodarowanie przestrzenne 2020r.
 
   Z up. Burmistrza
mgr Anna Sotkiewicz - Tumanik
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
  
 
Otrzymują:
1.       Strony postępowania wg zestawienia znajdującego się w aktach sprawy poprzez zawiadomienie umieszczone na stronie www.bip.gmina-sepolno.pl

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (10 lipca 2020)
Opublikował: Barabach Małgorzata (10 lipca 2020, 11:29:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 81