Strona główna  >  Uchwały

Uchwały z 2017 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 35) starsze uchwały »Uchwała nr XXXI/247/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 kwietnia 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagrody pod nazwą „Nagroda Świętego Wawrzyńca – Patrona Gminy Sępólno Krajeńskie”,

Uchwała nr XXXI/246/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 kwietnia 2017


w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości położonych w Sępólnie Krajeńskim

Uchwała nr XXXI/245/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 kwietnia 2017


w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim

Uchwała nr XXXI/244/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 kwietnia 2017


w sprawie przystąpienia Gminy Sępólno Krajeńskie do realizacji projektu „Klub Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim, w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, działania 9.2 Włączenie społeczne, poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr XXXI/243/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 kwietnia 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok

Uchwała nr XXXI/242/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 kwietnia 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

Uchwała nr XXX/241/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2017


w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w placówkach, dla których Gmina Sępólno Krajeńskie jest organem prowadzącym

Uchwała nr XXX/240/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2017


w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych

Uchwała nr XXX/239/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2017


w sprawie regulaminu Cmentarza Komunalnego w Sępólnie Krajeńskim

Uchwała nr XXX/238/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2017


w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2017

Uchwała nr XXX/237/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2017


w sprawie zasad sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych przyległych do nieruchomości wspólnej wspólnot mieszkaniowych, warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat przy zbywaniu tych nieruchomości

Uchwała nr XXX/236/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok

Uchwała nr XXX/235/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

Uchwała nr XXIX/234/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 lutego 2017


przystąpienia Gminy Sępólno Krajeńskie do realizacji projektu „Pogotowie asystenckie w Sępólnie Krajeńskim” w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr XXIX/233/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 lutego 2017


projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała nr XXIX/232/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 lutego 2017


zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Uchwała nr XXIX/231/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 lutego 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest Gminy Sępólno Krajeńskie”,

Uchwała nr XXIX/230/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 lutego 2017


w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania

Uchwała nr XXIX/229/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 lutego 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim i ustalenia jego statutu

Uchwała nr XXIX/228/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 lutego 2017


upoważnienia Burmistrza Sępólna Krajeńskiego, działającego w imieniu Gminy Sępólno Krajeńskie do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II- Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sępólna Krajeńskiego”.
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 35) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij