zamówienie na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Modernizacja rynku wraz z bocznymi uliczkami w Sępólnie Krajeńskim”

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Irg.271.3.2020
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 29 lipca 2020  11:00
wynik postępowania: przetarg został unieważniony, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1843 ze zm.) 
Ogłoszenie o zamówieniu (14163kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (327kB) word
Załączniki do SIWZ od 1 do 8 (532kB) rar

29.07.2020 r.
Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 (464kB) pdf

01.09.2020 r.
Streszczenie oceny ofert (692kB) pdf

04.09.2020 r.
Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty (761kB) pdf

15.09.2020 r.
Unieważnienie postępowania (37kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Paulina Pawełek
Opublikował: Paulina Pawełek (17 lipca 2020, 15:02:51)

Ostatnia zmiana: Paulina Pawełek (15 września 2020, 15:38:48)
Zmieniono: Dodanie wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 923