zamówienie na:

Przebudowę drogi gminnej o długości 993 mb. w m. Lutówko gm. Sępólno Krajeńskie

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Irg.271.18.2019
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 25 października 2019  11:00
wynik postępowania: informujemy, że przetarg wygrał „POL-DRÓG Drawsko Pomorskie” S. A., ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie, oferujący cenę za wykonanie zadania w wysokości 889 619,31 zł brutto, 97,10 pkt Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, oraz spełnia warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 i 1a ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wymagania rozdziału X i XV SIWZ