Strona główna   >  Aktualności

Ogłoszenie nabóru na wolne stanowiska pracy LOKALNYCH ANIMATORÓW SPORTU na obiektach „Orlik 2012”

17.02.2020

Dyrektorzy Szkół Podstawowych nr 1 , nr 3 w Sępólnie Krajeńskim oraz w Lutowie i w Wałdowie
ogłaszają nabór na wolne stanowiska pracy
LOKALNYCH ANIMATORÓW SPORTU

na obiektach „Orlik 2012” przy Szkołach Podstawowych nr 1 i nr 3
w Sępólnie Krajeńskim oraz w Lutowie i Wałdowie.


1. Wymagania niezbędne dotyczące osoby starającej się o zatrudnienie na w/w stanowiska:

 •   ukończone 18 lat życia,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stanowisku animatora, tj. spełnianie jednego z poniższych warunków:
  o posiadanie kwalifikacji instruktora sportowego,
  o posiadanie kwalifikacji trenera sportowego,
  o posiadanie kwalifikacji nauczyciela wychowania fizycznego,
 • wymóg opłacania składek ZUS od minimalnego wynagrodzenia (zgodne z
  wymaganiami operatora projektu „Lokalny Animator Sportu”).

2. Wymagania dodatkowe

 • zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, systematyczność, rzetelność, sumienność, zaangażowanie, umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą, dyspozycyjność, komunikatywność, odporność na stres, wysoka kultura osobista.

3. Zakres wykonywanych zadań:

 • organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych,
 • organizowanie i prowadzenie gier oraz zabaw ruchowych,
 • organizowanie pokazów i konkursów sportowych,
 • organizowanie i przeprowadzanie innych – uzgodnionych i zatwierdzonych przez zarządcę obiektu – form zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 • zarządzanie powierzonym obiektem i jego wyposażeniem zgodnie z przeznaczeniem i na bieżąco usuwanie usterek,
 • dbanie o stan techniczny obiektu oraz porządek.

Realizacja ww. zadań odbywać się będzie przez 9 miesięcy, w dniach i godzinach określonych w punkcie 2b Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych stanowiącego załącznik do uchwały Nr LI/367/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 września 2010 r.

4. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV z przebiegiem pracy zawodowej,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • kserokopie świadectw pracy potwierdzające okresy zatrudnienia (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem – jeżeli posiada),
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo sądowe,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie bądź oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku,
 • oświadczenie o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • program działań planowanych do realizacji przez animatora.

5. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w kasie ZOOS w Sępólnie Krajeńskim, ulica Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, do dnia 20 lutego 2020 r. do godziny 15.30 z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko Lokalnego Animatora Sportu na obiekcie przy Szkole Podstawowej w ………………….. .

 

Aplikacje, które wpłyną do ZOOS po powyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Po upływie terminu składania aplikacji zostanie utworzona lista kandydatów spełniających wymogi formalne. Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w dniu 21 lutego 2020 r. o godzinie 14.00 w Zakładzie Obsługi Oświaty Samorządowej w Sępólnie Krajeńskim.

Umowa zlecenie z osobą wyłonioną w drodze naboru będzie zawarta na czas określony w wymiarze 9 miesięcy: od 01.03.2020 r. do 30.11.2020 r.


Sępólno Krajeńskie, dnia 17.02.2020 r.

 


Dyrektorzy Szkół Podstawowych nr 1 , nr 3
w Sępólnie Krajeńskim oraz w Lutowie i Wałdowie

 

Sporządziła: Małgorzata Szczukowska


Wytworzył: Małgorzata Szczukowska (17 lutego 2020)
Opublikował: Michał Otlewski (17 lutego 2020, 10:34:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 49

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij