2014

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998
1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990

2014

Uchwała Nr III/21/2014 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym w Gminie Sępólno Krajeńskie oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie [...]

Uchwała Nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok

pobierz  Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.Data wejścia w życie: 2015-01-01Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym [...]

Uchwała Nr II/14/2014 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości oraz określenia zasad poboru, terminu płatności i zwolnień od tej opłaty

pobierz Utraciła moc Uchwałą Nr XIV/119/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 listopada 2019r.w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości oraz określenia zasad poboru, terminu płatności i [...]

Uchwała Nr II/12/2014 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok

pobierz Utrata mocy uchwałą Nr XIV/100/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok pobierz >> (1138kB) [...]

Uchwała Nr II/11/2014 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok

pobierz Utrata mocy uchwałą Nr XIV/99/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2015 r.  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok pobierz >> (632kB) [...]

Uchwała Nr XLIX/377/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok

pobierz Uch Nr XLIX 377 14.pdf (6641kB) Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Data wejścia w życie : 2014-09-25Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa [...]

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Sępólno Krajeńskie

pobierz Obwieszczenie stanowi Załącznik do uchwały Nr XLVIII/375/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim   z dnia 28 sierpnia 2014 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia statutów jednostek [...]

Uchwała Nr XLVIII/374/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie ustanowienia nagrody pod nazwą „Przedsiębiorca Roku w Gminie Sępólno Krajeńskie”

pobierz Uch Nr XLVIII 374 14.pdf (1115kB)  Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Data wejścia w życie: 2014-09-20Uchwała [...]

Uchwała nr XLVIII/372/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Chojnickiej w Sępólnie Krajeńskim

pobierz Uch Nr XLVIII 372 14.pdf (2544kB) Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Data wejścia w życie: 2014-09-26Uchwała [...]

Uchwała Nr XLVIII/363/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Sępólno Krajeńskie oraz jej jednostkom organizacyjnym, [...]

Uchwała Nr XLVIII/362/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 sierpnia 2014 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok

pobierz Uch Nr XLVIII 362 14 cz.1.pdf (6136kB) pobierz Uch Nr XLVIII 362 14 cz.2.pdf (3838kB) Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego  Data wejścia w życie : [...]

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustanowienia nagrody pod nazwą "Nagroda Świętego Wawrzyńca- Patrona Gminy Sępólno Krajeńskie"

pobierz   Obwieszczenie stanowi Załącznik do uchwały Nr XLVI/359/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  z dnia 30 czerwca 2014 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustanowienia nagrody pod nazwą [...]

Uchwała Nr XLVI/347/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 czerwca 2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok

pobierz Uch Nr XLVI 347 14 cz.1.pdf (4854kB) pobierz Uch Nr XLVI 347 14 cz.2.pdf (5945kB) Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego  Data wejścia w życie : [...]

Uchwała N r XLVI/358/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Sępólno Krajeńskie na okręgi wyborcze

pobierz Uch Nr XLVI 358 14.pdf (1360kB) Data wejścia w życie : 2014-06-30Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoUchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa [...]

Uchwała Nr XLV/346/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok

pobierz Uch Nr XLV 346 14.pdf (3204kB) Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego  Data wejścia w życie : 2014-05-29Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa [...]

Uchwała Nr XLIV/340/14 Rady Miejskiej Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 kwietnia 2014r.

zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy – zasiłki celowe, zasiłki okresowe, pomoc rzeczowa i na ekonomiczne usamodzielnienie się pobierz Uch Nr XLIV 340 14.pdf [...]

Uchwała Nr XLIV/339/14 Rady Miejskiej Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 kwietnia 2014r.

podwyższenia kryterium dochodowego w zakresie zasiłków celowych na zakup żywności lub posiłku dla osób wskazanych w programie wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata [...]

Uchwała Nr XLIV/338/14 Rady Miejskiej Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok

pobierz Uch Nr XLIV 338 14.pdf (7586kB) Data wejścia w życie : 2014-04-24Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa [...]

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim z dnia 27 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Sępólno Krajeńskie,

pobierz Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego   Obwieszczenie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoRok 2014 poz. 1088 z dnia 2014-04-03 [...]

Uchwała Nr XLIII/332/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

pobierz Uch Nr XLIII 332 14.pdf (504kB) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.    Data wejścia w życie: [...]

Uchwała Nr XLIII/329/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 marca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania   pobierz Uch Nr XLIII [...]

Uchwała Nr XLIII/327/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Sępólno Krajeńskie na stałe obwody głosowania

pobierz Uch Nr XLIII 327 14.pdf (1509kB) Data wejścia w życie : 2014-03-27Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego  Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa [...]

Uchwała Nr XLIII/326/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok

pobierz Uch Nr XLIII 326 14.pdf (5834kB) Data wejścia w życie: 2014-03-27Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoRok [...]

Uchwała Nr XLII/320/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 lutego 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok Data wejścia w życie: 2014-02-27Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwała opublikowana w Dzienniku [...]

Uchwała Nr XLII /321/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 lutego 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, w klubie dziecięcym w Gminie Sępólno Krajeńskie oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie Uchwała podlega ogłoszeniu w [...]

metryczka