2014

2014

obwieszczenie raport plaża

                                        [...]

Konieczność przeprowadzenie oos zagospodarowanie plaży miejskiej

Sępólno Krajeńskie, dnia  2014-10-27   Irg.6220.13.2014   OBWIESZCZENIE   Zgodnie z art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr [...]

Rozbudowa zakładu produkcji mączki rybnej Iłowo - raport

                                          [...]

Obwieszczenie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko- zagospodarowanie plaży miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

Sępólno Krajeńskie, dnia 7 października 2014 r. IRG.6220.13.2014     OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania oraz o wystąpieniu do organów uzgadniających   Zgodnie z art. 10, 61 § 4, art. 49 ustawy z [...]

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Sępólno Krajeńskie

Sępólno Krajeńskie, dnia 11 lipca 2014 r. IRG.6220.10.2014     OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania oraz o wystąpieniu do organów uzgadniających   Zgodnie z art. 10, 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji IRG.6220.4.2014

Sępólno Krajeński, dnia 09-06-2014r. IRG.6220.4.2014   ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa [...]

Obwieszczenie zawieszenie postępowania na budowę 5 turbin wiatrowych

Sępólno Krajeńskie, dnia 2014-03-21 IRG.6220.3.2014   OBWIESZCZENIE   Zgodnie z art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,  poz.1071 z późn. [...]

Obwieszczenie o konieczności przeprowadzenia ooś dla budowy 5 turbin wiatrowych w miejscowości Włoscibórz i Wałdowo

Sępólno Krajeńskie, dnia  2014-03-21   IRG.6220.3.2014   OBWIESZCZENIE   Zgodnie z art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr [...]

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania - budowa 9 turbin wiatrowych

Sępólno Krajeńskie, dnia 2014-03-13 IRG.6220.2.2014   OBWIESZCZENIE   Zgodnie z art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,  poz.1071 z późn. [...]

obwieszczenie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 9 turbin wiatrowych

Sępólno Krajeńskie, dnia  2014-03-13   IRG.6220.2.2014   OBWIESZCZENIE   Zgodnie z art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr [...]

Obwieszczenie budowa 5 turbin wiatrowych w miejscowości Włościbórz Wałdowo, gmina Sępólno Kraj.

Sępólno Krajeńskie, dnia 26  lutego 2014 r. IRG.6220.3.2014     OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania oraz o wystąpieniu do organów uzgadniających   Zgodnie z art. 10, 61 § 4, art. 49 ustawy z [...]

Budowa farmy wiatrowej złożonej z 9 turbin wiatrowych o mocy do 1 MW każda i wysokości całkowitej 135m na działkach o nr ewid. 164/5, 164/3, 17/4, 178/2, 184/2, 18/5, 188, 232/3 we Włościbórzu oraz na dz. o nr ewid. 515/2 w Wałdowie,

Sępólno Krajeńskie, dnia 19  lutego 2014 r. IRG.6220.2.2014     OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania oraz o wystąpieniu do organów uzgadniających   Zgodnie z art. 10, 61 § 4, art. 49 ustawy z [...]

Postanowienie o sprostowaniu omyłki pisarskiej

                                         &nbs [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji IRG. 6220.22.2013.2014

                                          &n [...]

metryczka