2006

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998
1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990

2006

Uchwała Nr III/19/06 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sępólno Krajeńskie na 2007r.

pobierz Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoRok 2007 Nr 16 poz. 235 z dnia 2006-02-13wygaśnięcie uchwały z końcem dnia: 2007.12.31 [...]

Uchwała Nr II/14/06 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2006r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów

pobierz Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoRok 2006 Nr 168  poz.2733 z dnia 2006-12-15 uchwała nieaktualna z dniem: 2008.01.01 [...]

Uchwała Nr II/17/06 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2006r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Nowy Rynek, Sienkiewicza, Targowa i Chopina w Sępólnie Krajeńskim  pobierzUchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym [...]

Uchwała Nr II/12/06 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

pobierzUchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoRok 2006 Nr 168 poz. 2731  z dnia 2006-12-15Uchylenie przez uchwałę Nr XIV/105/07 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 listopada 2007r. w [...]

Uchwała Nr XLVII/361/06 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 września 2006r. w sprawie połączenia Zakładu Robót Publicznych w Sępólnie Krajeńskim z Zakładem Transportu Gminnego w Sępólnie Krajeńskim

pobierz Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoRok 2006 Nr 140  poz.2099  z dnia 2006-11-17data wejścia w życie 2006.12.02 [...]

Uchwała Nr XLIII/345/06 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 maja 2006r.

w sprawie przyjęcia regulaminu określającego: wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za [...]

Uchwała Nr XL/327/06 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 23 lutego 2006r. w sprawie stawek opłaty targowej na 2006r.

pobierz Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoRok 2006 Nr 40  poz.654  z dnia 2006-03-28 data wejścia w życie: 2006.01.01 [...]

Uchwała Nr XXXIX/315/06 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie

pobierz data wejścia w życie: 2006.03.18Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoRok 2006 Nr 27  poz.434  z dnia 2006-03-03 [...]

Uchwała Nr XXXIX/316/06 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

pobierz  data wejścia w życie: 2006.03.18Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoRok 2006 Nr 27  poz.435  z dnia 2006-03-03 [...]

Uchwała Nr XXXIX/323/06 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie zmian w podziale Gminy Sępólno Krajeńskie na okręgi wyborcze

pobierz  data wejścia w życie: 2006.01.26Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoRok 2006 Nr 27  poz.436  z dnia 2006-03-03 [...]

Uchwała Nr XXXIX/324/06 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie zmian w podziale Gminy Sępólno Krajeńskie na stałe obwody głosowania

pobierz Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoRok 2006 Nr 27  poz.437  z dnia 2006-03-03 data wejścia w życie: 2006.01.26 [...]

metryczka