2005

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998
1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990

2005

Uchwała Nr XXXVIII/311/05 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2006r.

pobierz data wejścia w życie: 2006.01.01Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoRok 2006 Nr 20  poz.301  z dnia 2006-02-22 [...]

Uchwała Nr XXXVI/304/05 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Mieście i Gminie Sępólno Krajeńskie

pobierz Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoRok 2005 Nr 150  poz.2865  z dnia 2005-12-30 data wejścia w życie: 2006.01.30 [...]

Uchwała Nr XXXVI/305/05 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Wiśniewka, Gmina Sępólno Krajeńskie

pobierz Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoRok 2005 Nr 150  poz.2866  z dnia 2005-12-30 data wejścia w życie: 2006.01.30 [...]

Uchwała Nr XXXI/271/05 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 maja 2005 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Sępólno Krajeńskie

pobierz Data wejścia w życie: 2005-07-01Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoRok 2005 Nr 73 poz. 1380 z dnia 2005-06-16 [...]

Uchwała Nr XXXI/272/05 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 maja 2005r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Sępólno Krajeńskie

pobierz Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoRok 2005 Nr 73 poz. 1381  z dnia 2005-06-16 Data wejścia w życie: 01.07.2005 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/272/05 Rady Miejskiej w Sępólnie [...]

Uchwała Nr XXIX/255/05 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 marca 2005r.

w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za [...]

Uchwała Nr XXVIII/244/05 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości

pobierz Uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2006 r.Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoRok 2005 Nr 32 poz. 607  z dnia 2005-03-22 [...]

metryczka