2002

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998
1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990

2002

Uchwała Nr IV/23/2002 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Sępólnie Krajeńskim

pobierz  data wejścia w życie: 2003.04.02Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoRok 2003 Nr 21  poz.431  z dnia 2003-03-18 Utrata mocy uchwałą: Nr XXXIX/316/06 Rady Miejskiej w Sępólnie [...]

Uchwała Nr XLVI/465/2002 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 4 października 2002 roku

w sprawie sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Sępólno Krajeńskie [...]

Uchwała Nr XLIV/436/2002 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 17 czerwca 2002r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w Gminie Sępólno Krajeńskie.

pobierz  data wejścia w życie: 2002.09.12Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoRok 2002 Nr 99  poz.2032  z dnia 2002-08-28Utrata mocy uchwałą: Nr XXXIX/315/06 Rady Miejskiej w Sępólnie [...]

Uchwała Nr XLIII/427/2002 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 maja 2002r. w sprawie podziału Gminy Sępólno Krajeńskie na okręgi wyborcze i ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

pobierz  data wejścia w życie: 2006.01.26Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoRok 2002 Nr 82  poz.1702  z dnia 2002-06-28 Uchwała zmieniona przez uchwałę Nr XXXIX/323/06 Rady [...]

Uchwała Nr XLIII/428/2002 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 maja 2002r. w sprawie podziału Gminy Sępólno Krajeńskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych

pobierz Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoRok 2002 Nr 82  poz.1703  z dnia 2002-06-28 data wejścia w życie: 2002.07.13Uchwała zmieniona przez uchwałę Nr XXXIX/324/06 Rady Miejskiej w [...]

metryczka