2013

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998
1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990

2013

Uchwała Nr XL/299/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

pobierz: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r.Data wejścia w życie: 2014-01-24Uchwała opublikowana w [...]

Uchwała Nr XL/296/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok

Data wejścia w życie: 2013-12-27pobierz: Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoUchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoRok 2014 poz.74 z dnia 2014-01-09 [...]

Uchwała Nr XL/293/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok

Data wejścia w życie: 2014-01-01pobierz: Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa [...]

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

pobierz Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoObwieszczenie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoRok 2013 poz.4071 z dnia 2013-12-10 Obwieszczenie stanowi [...]

Uchwała Nr XXXIX/290/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

pobierz TRACI MOC:  Uchwałą Nr XXXI/297/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 kwietnia 2021r.w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Sępólnie Krajeńskim oraz [...]

Uchwała nr XXXIX/288/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za [...]

Uchwała Nr XXXIX/287/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie

pobierz Utrata mocy uchwałą Nr XIV/106/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2015 r.  w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie [...]

Uchwała Nr XXXIX/285/13Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości oraz określenia zasad poboru, terminu płatności i zwolnień od tej opłaty

pobierz  Utrata mocy uchwałą Nr II/14/2014 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości oraz określenia zasad poboru, terminu [...]

Uchwała Nr XXXIX/284/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

pobierz Utrata mocy uchwałą Nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 8 grudnia 2014 r. w  sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa [...]

Uchwała Nr XXXIX/283/13Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok

pobierz Utrata mocy uchwałą Nr II/12/2014 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym [...]

Uchwała Nr XXXIX/282/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok

pobierz Utrata mocy uchwałą Nr II/11/2014 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym [...]

Uchwała Nr XXXVII/268/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2013r. określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Sępólno Krajeńskie

pobierz:Dokonano zmiany uchwałą Nr XXV/184/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Sępólno [...]

Uchwała Nr XXXVI/259/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok

pobierz Uch Nr XXXVI 259 13.pdf (8062kB) Data wejścia w życie: 2013-08-29Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoRok 2013 poz. 2777 z dnia 2013-09-06 [...]

Uchwała Nr XXXVI/261/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Sępólno [...]

Uchwała Nr XXXVI/262/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim

pobierz Uch Nr XXXVI 262 13.pdf (877kB) Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoData wejścia w życie: 2013-09-21Uchwała [...]

Uchwała Nr XXXVI/263/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagrody pod nazwą „Nagroda Świętego Wawrzyńca – Patrona Gminy Sępólno Krajeńskie”,

pobierz Uch Nr XXXVI 263 13.pdf (752kB) Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoData wejścia w życie: 2013-09-21Uchwała [...]

Uchwała Nr XXXIV/252/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 czerwca 2013 r.

ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, w klubie dziecięcym w Gminie Sępólno Krajeńskie oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie pobierz Uch Nr XXXIV 252 13.pdf (927kB) Data wejścia w życie:  [...]

Uchwała nr XXXIV/247/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok

pobierz Uch Nr XXXIV 247 13.pdf (7394kB)   Data wejścia w życie: 2013-06-27Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoRok 2013 poz. 2414 z dnia 2013-07-04 [...]

Uchwała Nr XXXII/239/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Sępólno Krajeńskie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków pobierz Uch Nr XXXII [...]

Uchwała Nr XXXII/238/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych [...]

Uchwała Nr XXXII/237/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 kwietnia 2013 r.

o zmianie uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia edukacyjne dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie pobierz Uch Nr XXXII 237 13.pdf (492kB) Data wejścia w [...]

Uchwała nr XXXII/236/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok

pobierz Uch Nr XXXII 236 13.pdf (7451kB) Data wejścia w życie: 2013-04-25 Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoRok 2013 poz. 1819 z dnia 2013-05-07 [...]

Uchwała Nr XXXI/226/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 marca 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim

pobierz Uch Nr XXXI 226 13.pdf (625kB) Data wejścia w życie: 2013-09-01 Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoRok 2013 poz. 1487 z dnia 2013-04-05 [...]

Uchwała Nr XXXI/225/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok

pobierz Uch Nr XXXI 225 13.pdf (1015kB) Data wejścia w życie: 2013-03-28 Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoRok 2013 poz. 1563 z dnia 2013-04-09 [...]

Uchwała Nr XXXI/231/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy [...]

Uchwała Nr XXXI/230/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 marca 2013

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z [...]

Uchwała Nr XXXI/234/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie

pobierz Uch Nr XXXI 234 13.pdf (2773kB) Data wejścia w życie:  2013-04-20 Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoRok 2013 poz. 1491 z dnia 2013-04-05  UTRATA MOCY UCHWAŁĄ  Nr XXXIX/287/13 [...]

Uchwała Nr XXXI/227/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 marca 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie założenia Gimnazjum Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim

  pobierz Uch Nr XXXI 227 13.pdf (712kB) Data wejścia w życie: 2013-09-01 Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoRocznik 2013 poz. 1488 z dnia 2013-04-05   [...]

Uchwała Nr XXX/219/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 lutego 2013 r.

zmiany budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok   pobierz Uch Nr XXX 219 13.pdf (8074kB) Data wejścia w życie: 2013-02-28 Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoRocznik 2013 poz. 1115 z [...]

Uchwała Nr XXIX/213/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie pobierz Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa [...]

metryczka