OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 maja 2013 r.- budowa bazy rekreacyjno-sportowej w Sępólnie Krajeńskim jako uzupełnienie projektu kluczowego – Zagospodarowanie plaży miejskiej


Znak: IRG.6733.3.2013
 
OBWIESZCZENIE
 
BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego
z dnia 29 maja 2013 r. 
 
Na podstawie art. 61 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
 
zawiadamiam strony postępowania
 
że w dniu 29 maja 2013 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zadania polegającego na budowie bazy rekreacyjno-sportowej w Sępólnie Krajeńskim jako uzupełnienie projektu kluczowego – Zagospodarowanie plaży miejskiej w Sępólnie Krajeńskim,
tj. na: rozbudowie, przebudowie i nadbudowie istniejącego budynku wypożyczalni sprzętu wodnego na potrzeby bazy ratowniczej WOPR wraz z sanitariatami dla wypożyczających, posadowieniu kompleksowo wyposażonego placu zabaw dla dzieci, siłowni plenerowej (fit park), parku linowego, budowie boiska do siatkówki, zjeżdżalni do jeziora z napędem wodnym, pomostów w obrębie plaży miejskiej oraz pomostu cumowniczego pływającego
na tafli jeziora, na nieruchomościach położonych na działkach o numerach ewidencyjnych:
·        538/13, 538/12, 538/4, 167/3, 168/3, 168/14, 168/15, 168/17, 537, 538/1 obręb geodezyjny nr 1 w Sępólnie Krajeńskim,
193/5 obręb geodezyjny Dziechowo gm. Sępólno Krajeńskie, na wniosek:

Gminy Sępólno Krajeńskie
z siedzibą na ul. Kościuszki 11,
89-400 Sępólno Krajeńskie
 
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z  treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, pokój nr 7B (tel. 0-52 3894240) w godzinach 73º-153º w dniach pracy urzędu, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
 
 
Z up. Burmistrza
Marek Zieńko
Zastępca Burmistrza
 

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Kabaciński (29 maja 2013)
Opublikował: Milena Kujawa (29 maja 2013, 14:25:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1257