2013

2013

obwieszczenie uzupełnienie do raportu Remus - udział społeczny oraz kanalizacja Sikorz udział społeczny

                                          [...]

Obwieszczenie dotyczące zmiany decyzji środowiskowej IRG.6220.8.2013

                                         &nbs [...]

zawiadomienie o wydanej decyzji - Projprzem

                                         &nbs [...]

IRG.6220.22.2013 Obwieszczenie Wszczęcie postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej Sikorz

                                         &nbs [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji IRG.6220.17.2013 Budowa stacji regazyfikacji Zalesie

                                         &nbs [...]

Informacja o wydanej decyzji IRG. 6220.18.2013

                                         &nbs [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji IRG. 6220.18.2013

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie o wydanej decyzji IRG.6220.7.2013

                                         &nbs [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji IRG.6220.7.2013

                                         &nbs [...]

Postanowienie o wszczęciu postępowania z urzędu IRG.6220.7.2012.2013

6220.7.2012.2013                                        [...]

Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oddziaływania na środowisko

Sępólno Krajeńskie, dnia 11.09.2013 r.   IRG.6220.18.2013   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. [...]

Informacja o wydanej decyzji

                                          &n [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Budowa budynku warsztatowego

Sępólno Krajeński, dnia 22.08.2013 r. IRG.6220.10.2013   ZAWIADOMIENIE   Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania oraz o wystąpieniu do organów uzgadniających

Sępólno Krajeńskie, dnia 20 sierpnia 2013 r. IRG.6220.18.2013     OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania oraz o wystąpieniu do organów uzgadniających   Zgodnie z art. 10, 61 § 4, art. 49 ustawy z [...]

Obwieszczenie zapoznaniu się z dokumentacją

Sępólno Krajeńskie, dnia 09.08.2013 r.   IRG.6220.7.2013   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. [...]

Zawiadomienie o prowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa

                                   [...]

Zawiadomienie do społeczeństwa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Sępólno Krajeński, dnia 15.07.2013 r. IRG.6220.8.2013   ZAWIADOMIENIE   Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Sępólno Krajeński, dnia 15.07.2013 r. IRG.6220.8.2013 OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy [...]

Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Sępólno Krajeńskie, dnia 17.06.2013 r.   IRG.6220.8.2013   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. [...]

Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko

                                   Sępólno Krajeńskie, 3 czerwca 2013 [...]

Obwieszczenie o wpłynięciu raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko

Sępólno Krajeńskie, dnia 03.06.2013 r. IRG.6220.7.2013 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 10, art. 49, art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) w związku [...]

Obwieszenie o zawieszeniu postępowania

Sępólno Krajeńskie, dnia 08.05.2013 r. IRG.6220.7.2013   OBWIESZCZENIE   Zgodnie z art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,  poz.1071 z [...]

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o wystąpieniu do organów uzgadniających

Sępólno Krajeńskie 2013-04-29 Znak: IRG. 6220.10.2013   ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnegooraz o wystąpieniu do organów uzgadniających  Zgodnie z 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Adaptacji i rozbudowie Pałacu w Komierowie pod Instytut Techniczno Laboratoryjny"

Sępólno Krajeński, dnia 26.04.2013 r. IRG.6220.9.2012.2013   ZAWIADOMIENIE   Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Sępólno Krajeńskie, dnia 09.04.2013 r.  IRG.6220.7.2013  OBWIESZCZENIE  Zgodnie z art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,  poz.1071 z późn. zm.) w [...]

Decyzja o umorzeniu postępowania

Sępólno Krajeński, dnia 05.04.2013 r. IRG.6220.1.2013 ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania pn" „Uzbrojenie terenu zabudowy rzemieślniczej w Sępólnie Krajeńskim

Sępólno Krajeńskie, dnia 19  marca 2013 r. IRG.6220.8.2013   OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowaniaoraz o wystąpieniu do organów uzgadniających  Zgodnie z art. 10, 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji pn" „Melioracja gruntów rolnych Iłowo” gmina Sępólno Krajeńskie.

Sępólno Krajeńskie, dnia 19 marca 2013 r. IRG.6220.7.2013   OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowaniaoraz o wystąpieniu do organów uzgadniających Zgodnie z art. 10, 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

                                         &nbs [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odmownej

Sępólno Krajeński, dnia 14.02.2013 r.   IRG.6220.5.2012.2013   ZAWIADOMIENIE   Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

Zawiadomienie społeczeństwa

Sępólno Krajeński, dnia 08.02.2013 r. IRG.6220.8.2011.2013 ZAWIADOMIENIE  Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w [...]

Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej

Sępólno Krajeński, dnia 08.02.2013 r. IRG.6220.8.2011.2013 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 [...]

Zaświadczenie odnośnie oceny skumulowanych oddziaływań dla przedsięwzięcia

Sępólno Krajeński, dnia 08.02.2013 r. IRG.6220.8.2011.2013  OBWIESZCZENIE  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. [...]

Złożenie wniosku dotyczącego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

                                         &nbs [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Sępólno Krajeński, dnia 23.01.2013 r. IRG.6220.11.2012.2013 ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Sępólno Kraj. 2013-01-11 IRG. 6220.11.2012 POSTANOWIENIE  Na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 1, art. 64 ust. 1, 2 oraz art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

metryczka