2007

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998
1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990

2007

Uchwała Nr XV/111/07 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sępólno Krajeńskie na 2008r.

pobierzUchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoRok 2008 Nr 31 poz. 413  z dnia 2008-02-26wygaśnięcie uchwały z końcem dnia: 2008.12.31 [...]

Uchwała Nr XV/117/07 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim

pobierzUchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoRok 2008 Nr 31 poz. 414  z dnia 2008-02-26 [...]

Uchwała Nr XIV/100/07 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008r.pobierz Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoRok 2007 Nr 138  poz. 2204  z dnia 2007-12-12Utraciła moc Uchwałą Nr XV/134/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie [...]

uchwała Nr XIV/101/07 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej

wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008r.pobierz Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoRok 2007 Nr 138 poz. 2205  z dnia 2007-12-12 [...]

uchwała nr XIV/105/07 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały nr II/12/06 z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

pobierzUchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoRok 2007 Nr 138 poz. 2209  z dnia 2007-12-12wejście w życie: 2008.01.01 [...]

Uchwała Nr XIII/88/2007 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 października 2007r. w sprawie nadania nazwy dla ronda w Sępólnie Krajeńskim

wejście w życie 2008.02.15pobierz Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoRok 2008 Nr 14  poz. 163 z dnia 2008-01-31 [...]

Uchwała Nr XIII/90/07 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 października 2007r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Tadeusza Kościuszki, Odrodzenia, Sportową i Chojnicką w Sępólnie Krajeńskim.wejście w życie 2008.03.15pobierz Uchwała opublikowana w Dzienniku [...]

Uchwała Nr XIII/91/07 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 października 2007r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 233/11 położonej w Niechorzu, gmina Sępólno Krajeńskie.

wejście w życie 2008.03.28pobierz Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoRok 2008 Nr 31  poz. 412  z dnia 2008-02-26 [...]

Uchwała Nr XIII/94/07 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 października 2007r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Sępólno Krajeńskie

wejście w życie 2007.12.21pobierz Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoRok 2007 Nr 133  poz. 2000  z dnia 2007-12-06 [...]

Uchwała Nr XIII/87/07 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 października 2007r. w sprawie nadania nazwy dla ronda w Sępólnie Krajeńskim

pobierzUchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoRok 2008 Nr 14 poz. 162 z dnia 2008-01-31 [...]

Uchwała Nr IX/65/07 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu [...]

Uchwała Nr V/45/07 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 lutego 2007r.

w sprawie przyjęcia regulaminu określającego: wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za [...]

Uchwała Nr V/43/07 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 22 lutego 2007r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim.

Pobierz: UCHWAŁA V/43/07 (555kB) Pobierz: Załącznik nr 1 (513kB) Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoRok 2007 Nr 45 poz. 673 z dnia 2007-04-11 [...]

Uchwała Nr V/42/07 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 lutego 2007r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim

pobierz Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoRok 2007 Nr 45 poz. 672 z dnia 2007-04-11 [...]

metryczka