2008

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998
1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990

2008

Uchwała Nr XXVII/204/08 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 grudnia 2008r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2009 [...]

Uchwała Nr XXVI/196/08 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 listopada 2008r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 [...]

Uchwała Nr XXVI/195/08 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 listopada 2008r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 [...]

Uchwała Nr XXVI/194/08 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 listopada 2008r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku [...]

Uchwała Nr XXVI/193/08 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 listopada 2008r.

w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową z usługami, działalność produkcyjno-usługową oraz ubojnię we wsi Sikorz - dz. nr 381/4. nr 381/5 i nr [...]

Uchwała Nr XXV/183/08 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 października 2008r.

w sprawie określenia zasad w zakresie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz oraz ich wydzierżawiania lub [...]

Uchwała Nr XXIV/176/08 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 września 2008r

w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki w sporcie [...]

Uchwała Nr XXII/170/08 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 sierpnia 2008r.

w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i lokali użytkowych najemcom tych [...]

Uchwała Nr XXI/168/08 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 26 czerwca 2008r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową działki nr 198/38 we wsi Piaseczno gm. Sępólno Krajeńskie. [...]

Uchwała Nr XX/163/08 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 maja 2008r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 297 w miejscowości Świdwie, gmina Sępólno [...]

Uchwała Nr XX/162/08 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 maja 2008r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania terenu zabudowy rzemieślniczej w Sępólnie [...]

Uchwała Nr XX/161/08 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 maja 2008r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 134 w miejscowości Wiśniewka, gmina Sępólno Krajeńskie. [...]

Uchwała Nr XX/156/08 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 maja 2008r.

w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie. [...]

Uchwała Nr XX/155/08 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 maja 2008r.

w sprawie zmiany granic obwodu Szkoły Podstawowej w [...]

Uchwała Nr XX/154/08 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 maja 2008r.

w sprawie zmiany granic obwodu Gimnazjum Nr 1 w Sępólnie [...]

Uchwała Nr XX/153/08 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 maja 2008r.

w sprawie zmiany granic obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 w [...]

Uchwała Nr XX/152/08 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 maja 2008r.

w sprawie zmiany granic obwodu Gimnazjum nr 3 w Sępólnie [...]

Uchwała Nr XX/151/08 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 maja 2008r.

w sprawie zmiany granic obwodu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sępólnie [...]

Uchwała Nr XX/147/08 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 maja 2008r.

w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Sępólno Krajeńskie lub jej jednostkom organizacyjnym [...]

Uchwała Nr XIX/141/08 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 10 kwietnia 2008r.

w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania [...]

metryczka