2009

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998
1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990

2009

Uchwała Nr XL/298/09 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/147/08 z dnia 29 maja 2008r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności, do których nie stosuje się przepisów - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Sępólno Krajeńskie lub [...]

Uchwała Nr XL/296/09 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2010 [...]

Uchwała Nr XXXIX/290/09 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 26 listopada 2009r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 [...]

Uchwała Nr XXXIX/289/09 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 26 listopada 2009r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 [...]

Uchwała Nr XXXIX/288/09 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 26 listopada 2009r.

w sprawie uchylenia uchwały nr XXVI/194/09 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku [...]

Uchwała Nr XXXVIII/285/09 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 października 2009r.

w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Sępólno [...]

Uchwała Nr XXXVI/270/09 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 sierpnia 2009r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko "Orlik 2012" i przepisów porządkowych [...]

Uchwała Nr XXXIII/252/09 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 czerwca 2009r.

w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego we wsi Dziechowo, gminy Sępólno Krajeńskie. [...]

Uchwała Nr XXXIII/251/09 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 czerwca 2009r.

Uchwała nr XXXIII/251/09RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25 czerwca 2009w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Sępólno Krajeńskie Pobierz: UCHWAŁA XXXIII/251/09 [...]

Uchwała Nr XXXIII/249/09 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 czerwca 2009r.

w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego [...]

Uchwała Nr XXX/237/09 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 26 marca 2009r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagrody pod nazwą "Nagroda Świętego Wawrzyńca - Patrona Gminy Sępólno [...]

Uchwała Nr XXVIII/224/09 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 stycznia 2009r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i miejscem sprzedaży oraz zasady usytuowania na terenie gminy miejsc [...]

metryczka