2010

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998
1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990

2010

Uchwała Nr III/10/10 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2011 [...]

Uchwała Nr LII/384/10 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 października 2010r.

w sprawie finansowania okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki [...]

Uchwała Nr LII/383/10 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 października 2010r.

w sprawie wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki [...]

Uchwała Nr LII/382/10 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 października 2010r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez Gminę Sępólno Krajeńskie na 2011 [...]

Uchwała Nr LII/372/10 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 października 2010r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku [...]

Uchwała Nr LII/371/10 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 października 2010r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 [...]

Uchwała Nr LII/370/10 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 października 2010r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 [...]

Uchwała Nr LI/367/10 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 września 2010r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko "Orlik 2012" i przepisów [...]

Uchwała Nr LI/366/10 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 września 2010r.

w sprawie zaliczenia niektórych dróg w mieście Sępólno Krajeńskie do kategorii dróg [...]

Uchwała Nr L/361/10 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 26 sierpnia 2010r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie w ramach inicjatywy [...]

Uchwała Nr L/360/10 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 26 sierpnia 2010r.

w sprawie przyjęcia „Sępoleńskiej Karty Współpracy” - Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku [...]

Uchwała Nr XLVIII/346/10 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 24 czerwca 2010r.

w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach [...]

Uchwała Nr XLVII/336/10 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 maja 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Sępólno [...]

Uchwała Nr XLIII/326/10 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 marca 2010r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Sępólno Krajeńskie oraz jej jednostkom podległym, do [...]

Uchwała Nr XLIII/325/10 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 marca 2010r.

w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnienia od podatku od [...]

Uchwała Nr XLII/322/10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 lutego 2010r.

w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście i gminie Sępólno Krajeńskie dla działek nr 429/4, nr 429/7 i nr 429/8 w Sępólnie [...]

Uchwała Nr XLII/321/10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 lutego 2010r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 256/38 położonej w Niechorzu, gmina Sępólno [...]

Uchwała Nr XLII/320/10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 lutego 2010r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 64/2 w Piasecznie, gmina Sępólno [...]

Uchwała nr Nr XLII/319/10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 lutego 2010

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 72/19 w Piasecznie, gmina Sępólno [...]

Uchwała nr XLII/318/10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 lutego 2010

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Wiśniewce, gmina Sępólno [...]

Uchwała nr XLII/314/10 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 lutego 2010

w sprawie ustalenia opłaty za nauczanie i wychowanie ponad czas niezbędny na realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sępólno [...]

metryczka