2011

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998
1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990

2011

Uchwała Nr XVI/104/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sępólno Krajeńskie na lata [...]

Uchwała Nr XVI/99/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2012 [...]

Uchwała Nr XV/98/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Sępólno [...]

Uchwała Nr XV/94/11 Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji [...]

Uchwała Nr XV/91/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 [...]

Uchwała Nr XV/90/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego   pobierz uch XV 90 11.pdf (469kB) Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoNr 285 poz. 2955 z dnia 2011-12-14 [...]

Uchwała Nr XV/89/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok     pobierz uch XV 89 11.pdf (752kB) Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoNr 285 poz. 2954 [...]

Uchwała Nr XIV/84/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 października 2011r.

ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Sępólno [...]

Uchwała Nr XIII/80/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 września 2011r.

w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową z usługami, działalność produkcyjno-usługową oraz ubojnię we wsi Sikorz – dz. nr 381/2 gm. Sępólno Krajeńskie dla [...]

Uchwała Nr XIII/79/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 września 2011r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub Sępoleńską Radą Działalności [...]

Uchwała Nr XI/67/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 10 sierpnia 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Sępólno Krajeńskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji [...]

Uchwała Nr X/66/11 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 czerwca 2011r.

zmieniająca uchwały określające granice obwodów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Sępólno [...]

Uchwała Nr IX/50/11 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 26 maja 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Sępólno [...]

Uchwała Nr IX/49/11 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 26 maja 2011r.

w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach [...]

Uchwała Nr VIII/46/11 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 kwietnia 2011r.

uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez Gminę Sępólno Krajeńskie na rok [...]

Uchwała Nr VI/38/11 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty [...]

Uchwała Nr IV/18/11 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 stycznia 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na 2011 [...]

Uchwała Nr IV/17/11 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 stycznia 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 [...]

Uchwała Nr IV/16/11 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 stycznia 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 [...]

metryczka