2012

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998
1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990

2012

Uchwała nr XXVIII/198/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok

pobierz Uch Nr XXVIII 198 12 cz.1.pdf (9354kB) pobierz Uch Nr XXVIII 198 12 cz.2.pdf (4587kB) Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoRocznik 2013 poz. 219 z dnia 2013-01-09Dokonano zmiany uchwałą: Nr [...]

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie opłaty targowej na 2012 rok   pobierz Obwieszczenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoRocznik 2012 poz. 3703 z dnia [...]

Uchwała nr XXVII/181/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za [...]

Uchwała nr XXVI/180/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami [...]

Uchwała nr XXVII/179/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Sępólno [...]

Uchwała nr XXVII/178/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami [...]

Uchwała nr XXVII/176/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości oraz określenia zasad poboru, terminu płatności i zwolnień od tej [...]

Uchwała nr XXVII/175/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku [...]

Uchwała nr XXVII/174/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 [...]

Uchwała nr XXVII/196/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Sępólno Krajeńskie na stałe obwody głosowania

pobierz Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoRocznik 2012 poz. 3529 z dnia 2012-12-11 Dokonano zmianę uchwałą: Nr XLIII/327/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 marca 2014 r. [...]

Uchwała nr XXV/164/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 września 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki [...]

Uchwała nr XXV/166/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 września 2012

w sprawie podziału Gminy Sępólno Krajeńskie na okręgi [...]

Uchwała Nr XXIV/160/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2012 rok

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę usługową i produkcyjną w rejonie ulicy T.Kościuszki w Sępólnie Krajeńskim i we wsi Sikorz gm. Sępólno [...]

Uchwała Nr XXII/151/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Sępólno Krajeńskie najemcom i dzierżawcom tych [...]

Uchwała Nr XX/137/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie zasad przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia edukacyjne dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Sępólno [...]

Uchwała Nr XIX/130/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na 2012 rok               [...]

Uchwała Nr XVIII/125/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 23 lutego 2012

zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na 2012 [...]

metryczka