Działalność gospodarcza

Przedsiębiorca może złożyć wniosek:
- osobiście (podpisany w obecności pracownika urzędu przyjmującego wniosek,
- wysłany listem poleconym (wniosek opatrzony powinien być własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność jest potwierdzona przez notariusza),
- za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie CEIDG przy użyciu podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem albo zaufanego profilu.

Ewidencja działalności gospodarczej obejmuje:
- Wniosek o wpis do CEIDG przedsiębiorcy,
- Wniosek o zmianę wpisu do CEIDG oraz innych danych,
- Wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej,
- Wniosek o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej
- Wniosek o wykreślenie wpisu z CEIDG

pobierz link do strony CEIDG
Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

UWAGA:
Licencje wydane przed 1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu do nowych wzorów licencji wydawanych wraz z wypisami z licencji, na wniosek przedsiębiorcy, do 31 grudnia 2022 r. - zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dn. 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1180) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377). Po tym terminie licencje te tracą swoją ważność.

- Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (17kB) word
 

- Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych na obszarze Gminy Sępólno Krajeńskie (14kB) word

- Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych na obszarze Gminy Sępólno Krajeńskie (15kB) word

- Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (17kB) word

metryczka


Wytworzył: Administrator (29 czerwca 2012)
Opublikował: Administrator (30 czerwca 2012, 14:29:31)

Ostatnia zmiana: Sylwia Karbowiak (5 października 2020, 11:42:14)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5746