Budownictwo i inwestycje


Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości

Podział nieruchomości

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby

Rozgraniczenie nieruchomości

Sporządzenie/zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ustalenie warunków zabudowy

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu pod zalesienie

Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Zmiana decyzji o warunkach zabudowy

metryczka


Wytworzył: Administrator (2 lipca 2012)
Opublikował: Administrator (2 lipca 2012, 07:52:26)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (4 stycznia 2022, 14:58:15)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11165