Ulgi i zwolnienia

Ulgi i zwolnienia

Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożeń na raty oraz udzielonej pomocy publicznej - 2021 rok

Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożeń na raty oraz udzielonej pomocy publicznej - 2021 rok [...]

Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożeń na raty oraz udzielonej pomocy publicznej - 2020 rok

Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożeń na raty oraz udzielonej pomocy publicznej - 2020 rok [...]

Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożeń na raty oraz udzielonej pomocy publicznej - 2019 rok

Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożeń na raty oraz udzielonej pomocy publicznej - 2019 rok [...]

Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożeń na raty oraz udzielonej pomocy publicznej - 2018 rok

Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożeń na raty oraz udzielonej pomocy publicznej - 2018 rok    [...]

metryczka