obowiązujące w 2003 roku

obowiązujące w 2003 roku

Uchwała nr III/ 17/02 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 4 grudnia 2002

Uchwała nr III/ 17/02RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 4 grudnia 2002w sprawie uchwalenia obowiązującego na terenie Gminy Sępólno Kraj. wzoru formularza: informacji o nieruchomości i obiektach budowlanych, deklaracji na [...]

Uchwała nr III/15/2002 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 4 grudnia 2002

Uchwała nr III/15/2002RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 4 grudnia 2002w sprawie przyjęcia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego za 2003r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca [...]

Uchwała nr NRIII/16/02 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 4 grudnia 2002

Uchwała nr NR III/16/02RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 4 grudnia 2002w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych oraz zasad i terminu ich poboruNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o [...]

metryczka