budowa telefonii komórkowej zalesie

                                                                   Obwieszczenie
                                                   Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

 
            Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r., Nr 98 , poz. 1071 , z póź. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2003 r., Nr 80 , poz. 717 z późn. zm.)
 
                                                 zawiadamia się
 
że w dniu  10 sierpnia 2009 roku (po przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w dniu 5 sierpnia 2009r. – decyzja znak SKO-4212/130/2009 z dnia 4 sierpnia 2009r.) zostało wszczęte postępowanie na wniosek z dnia 16 kwietnia 2009r. Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. z siedzibą: Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa reprezentowanej – na mocy pełnomocnictwa z dnia 18.06.2008 r., przez p. Macieja Mechlińskiego ul. Hutnicza 20a, 81-061 Gdynia
 
w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej BTS 35855 Zalesie, na działce nr 108/3 w Zalesiu, obręb Zalesie, gm. Sępólno Krajeńskie,
 
 
 
            W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia zapoznać się z przedstawionym wnioskiem i wnieść ewentualne wnioski i uwagi w Referacie, Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w ( pok. 7C w godz.  9-15)  tal (052) 389 4240
 
 
 
            

                                                Z up. Burmistrza
                                                mgr Bartosz Łangowski
                                                Kierownik Referatu Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego,
                                                Turystyki i Sportu

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (18 sierpnia 2009)
Opublikował: Barabach Małgorzata (18 sierpnia 2009, 11:21:18)

Ostatnia zmiana: Barabach Małgorzata (15 grudnia 2009, 10:12:01)
Zmieniono: poprawiono estetyke

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1360