zawiadomienie o wydanej dec

Irg. 7331/29/08                                                           Sępólno Kraj., 2008-09-10
 
 
 
 
                                                 Zawiadomienie
 
 
            Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717)
 
 zawiadamiam o wydaniu decyzji w celu ustalenia lokalizacji celu publicznego
 
pod nazwą:
 
Budowa przewodu wodociągowego w miejscowości Piaseczno - Trzciany, gmina Sępólno Kraj, na działkach o nr ew.: obręb Piaseczno: 28/1, 30/3, 31/1, 33/1, 38/2, 39/4, 40/2, 42/2, 42/3, 42/4, 43, 44, 47/1, 47/2, 49/1, 51/1, 53/1, 53/2, 53/3, 55, 56/1, 56/2, 58, 59, 86, 87, 88, 89/1, 89/4, 89/5, 89/6, 89/7, 91, 93/1, 94, 95/1, 100, 218/1, 223/2, 223/3, 223/5, 224/1, 224/3, 224/4, 225, 227, 232, 233, 234/3, 234/7, 234/9, 234/10, 234/11, 234/12, 234/13, 236/1, 237/1, 244, obręb Trzciany: 42, 52, 57, 58/2, 89, 90, 134, 135/1, 136/1, 140/2, 140/3, 143, 144/3, 146/1, 147/1, 151/4, 151/6, 152, 155/1, 156/1, 183, 184/1, 185, 186/1, 201, 202.
 

 
            W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z przedstawioną decyzją i wnieść ewentualne wnioski i uwagi w Referacie Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego , Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w ( pok. 7C w godz  9-15)  
 
 
                        z up. Burmistrza 
                        mgr Bartosz Łangowski                                                                      
                        Kierownik Referatu Inwestycji,
                        Rozwoju Gospodarczego,
                        Turystyki i Sportu
 
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (10 września 2008)
Opublikował: Barabach Małgorzata (10 września 2008, 13:46:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1432