Budowa zasilania elektroenergetycznego nn

Irg. 7331/79/08                                                                 Sępólno Kraj., 2008-07-28
 
                                                    Obwieszczenie
                                              o wszczęciu postępowania
 
            Zgodnie z art. 61 par. 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 roku Nr 98 , poz. 1071 , z póź. zmianami ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z dnia 2003 roku Nr 80 , poz. 717 ) 
 
                                                    zawiadamia się
 
że w dniu  28 lipca 2008 roku zostało wszczęte postępowanie na wniosek z dnia 22 lipca 2008r Operatora Enea Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Nakło ul. Nowa 41 a 89-100 Nakło, w celu ustalenia warunków zabudowy  dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zasilania elektroenergetycznego nn 0,4 kV w Wiśniewce na nieruchomościach o nr ew. 150 położonej w obrębie Wiśniewka i o nr ew. 2/10 położonej w obrębie Świdwie, znajdujących się na terenie gminy Sępólno Kraj.
 
            W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z przedstawionym wnioskiem i wnieść ewentualne wnioski i uwagi w Referacie, Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w ( pok. 7A w godz.  9-15) 

                                               Z up. Burmistrza
                                               mgr Bartosz Łangowski
                                               Kierownik Rferatu Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego
                                               Turystyki i Sportu

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (28 lipca 2008)
Opublikował: Barabach Małgorzata (28 lipca 2008, 09:30:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1468