Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej w 2008 roku

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej w drugim terminie w ramach limitu
2008 roku

1. Od 1 marca 2008r. do 31 marca 2008r. producent rolny ( w tym również dzierżawca ) może składać do Burmistrza Sępólna Krajeńskiego wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do wysokości kwoty zwrotu określonego na 2008r.
2. Do wniosku należy załączyć faktury VAT  stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2007r. do 29 lutego 2008r. (I półrocze/2008).
3. Drugi termin to  od 1 września 2008r. do 30 września 2008r. należy załączyć faktury VAT  stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 marca 2008r.
       do 31 sierpnia 2008r. (II półrocze/2008).
4. Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do     1 litra określonego w drodze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2007r. w  sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2008 rok (Dz. U. Nr 212, poz. 1555) wynosi 0,85 zł. z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonego w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień            1 kwietnia 2008r.
5. Druki wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej są dostępne na stronie internetowej               BIP Gminy Sępólno Krajeńskie www.bip.gmina-sepolno.pl
6. Możliwe jest dołączenie do wniosku kopii faktur, jednakże muszą one zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika urzędu.
7. Wydanie decyzji przez Burmistrza ustalającej wysokość zwrotu podatku akcyzowego na wniosek złożony w miesiącu marcu nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
8. Wypłata kwoty zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym nastąpi w terminie od 2 maja do 31 maja 2008r. na wniosek złożony w pierwszym terminie i od               3 listopada 2008r. do 30 listopada 2008r.        


K.P.

Wniosek (403kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krystyna Piszka (18 lutego 2008)
Opublikował: Milena Kujawa (19 lutego 2008, 09:52:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6406