2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Zarządzenie Or. 0151-10/08

Zarządzenie   Or.0151- 10/08
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
 z dnia  13 marca 2008 roku


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy


    Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.  Nr 142 poz. 1591 z 2001 ze zm.) w związku z uchwałą Nr  XXIV/215/04  Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. z dnia 21 października 2004 roku w sprawie określania zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Sępólno Krajeńskie  ich najemcom oraz sprzedaży lub oddawania w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domów mieszczących te lokale

 

zarządzam co następuje :


§ 1

Przeznaczyć  do   sprzedaży  na  rzecz  najemcy   Pani .......... lokal mieszkalny nr 45 na Os.Słowackiego 3  w Sępólnie Kraj.  wraz z ułamkową 49/2713 cz.gruntu  z  działki nr 27/1 o pow. 671m²  zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW nr .......... -  stanowiącej własność Gminy Sępólno Krajeńskie.
Lokal znajduje się na IV piętrze budynku, w jego skład wchodzą : trzy pokoje, kuchnia, łazienka i p.pokój  o pow.użytkowej  47,28 m². Do lokalu przynależna jest  piwnica o pow. 4,55 m² i pom. strychowe o pow. 8,76 m²

§ 2


Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

 

    B U R M I S T R Z
Waldemar Stupałkowski

E.M.

 

Uzasadnienie

Zgodnie  z §1 pkt 10 uchwały Nr XXIV/215/04 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 21 października 2004 roku  w sprawie określania zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Sępólno Krajeńskie ich najemcom oraz sprzedaży lub oddawania w użytkowanie wieczyste ułamkowy części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domów mieszczących te lokale  -   przeznaczenie lokali do sprzedaży następuje zarządzeniem Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.

 

metryczka


Wytworzył: Elzbieta Mizdalska (19 marca 2008)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (19 marca 2008, 08:46:51)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Kęsik (5 grudnia 2019, 14:05:19)
Zmieniono: anonimizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1223