2008

2008

Wyłożenie do wglądu raportu o oddziaływaniu przedsięwziecia na środowisko - budowa 3 elektrowni wiatrowych

                                         &nbs [...]

Przystosowanie hali na potrzeby produkcji mebli

OBWIESZCZENIEBurmistrza Sępólna Krajeńskiego                     Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – [...]

Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej od miejscowości Kawle do Sępólna Kraj.

Sępólno Kraj. 2008-01-21 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 129 poz. 902 z 2006r.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości [...]

metryczka