Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 14 października 2006r.

INFORMACJA

Miejskiej Komisji Wyborczej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 14 października 2006r.

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z  dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw (Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) i art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. Nr 113, poz. 984 z późn. zm.) oraz § 9 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłaszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy (M.P. Nr 61, poz. 641) 

informuję

że publiczne losowanie zgłoszonych kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do organów stanowiących samorządu terytorialnego oraz wyborów Burmistrza Sępólna Krajeńskiego, zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r.

- odbędzie się w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim ul. Kościuszki nr 11 w sali im. Lucjana Prądzyńskiego (sala sesyjna) w dniu 17 października 2006r. – początek godz. 14:30

Podmioty uprawnione mogły zgłosić łącznie maksymalnie tylko po dziewięciu kandydatów do każdej z w/w Komisji.

Zgłoszono natomiast do dziewięciu z tychże Komisji (tj. Komisji Nr 1 – 7 i 9 – 10) po dziesięciu a nawet jedenastu kandydatów. 

Wszyscy zainteresowani mogą być obecni podczas w/w publicznego losowania.

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
/-/ Zbigniew Marek Tymecki

metryczka


Wytworzył: Administrator (14 października 2006)
Opublikował: Administrator (14 października 2006, 13:44:47)

Ostatnia zmiana: Administrator (17 września 2007, 16:45:58)
Zmieniono: Przeniesiono do katalogu Wybory 2006

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2547