Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 2 października 2006r.

Komunikat
Miejskiej Komisji Wyborczej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 2 października 2006r.

W oparciu o uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2006r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach bezpośrednich wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r. - podaje się do publicznej wiadomości, że:

  1. Miejska Komisja Wyborcza w Sępólnie Krajeńskim będzie pełniła dyżury:
    • w zakresie przyjmowania zgłoszeń i list kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w okresie do dnia 12 października 2006r. w dni robocze w godz. od 14,00 do 17,00, natomiast w dniu 13 października 2006r. w godz. od 17,00 do 24,00
    • w zakresie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na Burmistrza Sępólna Krajeńskiego w okresie do dnia 17 października 2006r. w dni robocze w godz. 14,00 do 17,00, natomiast w dniu 18 października 2006r. w godz. 17,00 do 24,00.
  2. Dyżury   określone  w  pkt. 1-ym  niniejszego  komunikatu pełnione  będą  w  siedzibie Miejskiej   Komisji Wyborczej  w  Sępólnie  Krajeńskim tj. w  budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim ul. Kościuszki nr 11 pokój nr 16 (sala USC).

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Sępólnie Krajeńskim

/-/  Zbigniew Marek Tymecki

metryczka


Wytworzył: Marek Tymecki (2 października 2006)
Opublikował: Administrator (3 października 2006, 19:28:20)

Ostatnia zmiana: Administrator (17 września 2007, 16:45:36)
Zmieniono: Przeniesiono do katalogu Wybory 2006

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2415