PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Punkt Interwencji Kryzysowej
w  Sępólnie Krajeńskim

ul. Szkolna 8, pokój nr 9 i 12

tel. 52 388 25 97  i  52 388 84 65 (w czasie pełnienia dyżurów)
kom. 604 739 248

Dyżury:

 • poniedziałek od 15.30 do 18.30 - pracownik socjalny,
 • poniedziałek od 15.30 do 18.30 - kurator sądowy,
 • wtorek od 18:00 do 21.00 poradnictwo rodzinne,
 • środa od 18.15 do 21.15 pedagog-socjoterapeutay,
 • czwartek od 15.30 do 17.30 prawnik,
 • czwartek od 15.30 do 17.30 psycholog.

Pomoc jest udzielana bezpłatnie!

Punkt Interwencji Kryzysowej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim działa na podstawie:
• ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej  (Dz.U. z 2008 r. poz.182).,
• ustawy z dnia 29lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zm),
• ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473).Jesteśmy po to by pomagać:

 • osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz alkoholizmem,
 • osobom, które straciły bliską osobę,
 • osobom zagubionym w ,,gąszczu” urzędniczej biurokracji,
 • osobom potrzebującym porady prawnej,
 • dzieciom i młodzieży zagrożonej demoralizacją,
 • rodzinom mających problemy opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi,
 • osobom, które utraciły pracę i długotrwale bezrobotnych,
 • osobom, które z innych powodów znalazły się w trudnej sytuacji i nie widzą z niej wyjścia.


Punkt Interwencji Kryzysowej nie ma możliwości zapewnienia miejsc schronienia, ponieważ należy to do kompetencji ośrodków interwencji kryzysowej.

Najbliższy Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (3 pokoje dla 8 osób) znajduje się w Tucholi , ul. Przemysłowa 6, tel. 52 554 00 45, kom. 664 721 527

metryczka


Wytworzył: Sylwia Ostrowska (10 listopada 2008)
Opublikował: Marek Chart (10 listopada 2008, 14:22:10)

Ostatnia zmiana: Dawid Zabrocki (7 stycznia 2015, 11:11:32)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6704