Projekt uchwały w sprawie wyznaczenie jednostki właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego w Gminie Sępólno Krajeńskie.

Projekt
UCHWAŁA Nr XVIII/   /2016
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie wyznaczenie jednostki właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego w Gminie Sępólno Krajeńskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje:
§1. Wyznacza się Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim jako jednostkę właściwą do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego w Gminie Sępólno Krajeńskie na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
§3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Niniejszą uchwałę podejmuje się w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, dot.  wskazania podmiotu realizującego w gminie zadania w zakresie świadczeń wychowawczych.

metryczka


Wytworzył: Izabela Frö-hlke (22 marca 2016)
Opublikował: Administrator (22 marca 2016, 11:51:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 749