Projekt UCHWAŁA Nr IV/…./11 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe.


Projekt
 
 
UCHWAŁA Nr  IV /…/11
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 stycznia 2011r.
 
w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte  wyniki  sportowe
 
 
         Na   podstawie  art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie  (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.) oraz  uchwały   nr   LII/383/10   Rady   Miejskiej   w   Sępólnie   Krajeńskim
z   dnia  28   października    2010r.  w  sprawie  wyróżnień  i  nagród   dla osób  fizycznych za osiągnięte  wyniki  sportowe  uchwala się co następuje:
 
        § 1.  Przyznaje  się   Panu   Dawidowi Krzyżanowi   statuetkę  za osiągnięcia  sportowe
wraz  z nagrodą  pieniężną  w wysokości  1.000 zł  za  zdobycie  III miejsca  w Mistrzostwach    Polski   Juniorów Młodszych  w  pchnięciu kula w roku 2010.
 
      §  2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Sępólna Krajeńskiego.
 
      §  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 
 
Sprawdzono pod względem                                                                               Uzgodniono        
formalno - prawnym
 
 
 

 
Uzasadnienie do uchwały  Nr  IV/… //11
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia  27 stycznia 2011r.
 
 
 
 
         Niniejsza    uchwała    została    podjęta   na  wniosek   z  dnia  03.01.2011r.  Miejskiego Ludowego   Klubu   Sportowego   „Krajna”   w   Sępólnie   Krajeńskim   z   siedzibą   przy ul. Chojnickiej   19    w   celu   uhonorowania    zawodników,     którzy    uzyskali  w  roku  2010   wysokie wyniki sportowe.
         Pan  Dawid  Krzyżan jest   reprezentantem   Miejskiego  Ludowego  Klubu  Sportowego „Krajna” w  Sępólnie  Krajeńskim.  
Aktualnie  jest posiadaczem  rekordu okręgu w pchnięciu kulą  5 kg, jest zawodnikiem bardzo ambitnym i pracowitym, co może być przesłanką do osiągania dużych sukcesów  sportowych.
Zdobycie   medalu   w   Mistrzostwach   Polski   jest   znaczącym  sukcesem  dla zawodnika z sępoleńskiego klubu sportowego.         
          Szczególne osiągnięcia  sportowe  powinny być nagradzane  przez  lokalne  samorządy,  ponieważ motywują zawodników i zachęcają młodzież do uprawiania sportu. 
          Projekt  uchwały  uzyskał  pozytywną  opinię  Komisji  Budżetu i Handlu oraz Komisji Oświaty,   Ochrony   Zdrowia,   Kultury,  Sportu  i  Turystyki   Rady  Miejskiej   w   Sępólnie Krajeńskim.
 
                                    
 
 
 
T.T.

metryczka


Wytworzył: Tadeusz Telicki (27 stycznia 2011)
Opublikował: Dawid Zabrocki (27 stycznia 2011, 10:22:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1451