W nawiązaniu do otwartego konkursu ofert, mającego na celu wyłonienie realizatora z terenu miasta i gminy Sępólno Krajeńskie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych.


Sępólno Krajeńskie 27 grudnia 2011r.

OPS. 8170.1.9.11
Wg rozdzielnika


W nawiązaniu do otwartego konkursu ofert, mającego na celu wyłonienie realizatora z terenu miasta i gminy Sępólno Krajeńskie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim nie dokonał wyboru ofert ze względu na brak oświadczeń oferentów o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia.

Zostały złożone 2 oferty:

Oferta nr 1
NZOZ ,,JANTAR" Krajeński Ośrodek Rehabilitacji Terapii Uzależnień od Alkoholu i Narkotyków oraz Profilaktyki, ul. Szkolna 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie

Oferta nr 2
NZOZ Centrum Medyczne SPAMED,
ul. Szkolna 4, 89-400 Sępólno Krajeńskie

       Obie oferty zostały odrzucone, ponieważ nie spełniły warunku określonego w § 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 roku w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.
      W związku z powyższym konkursowa niezwłocznie zawiadomi oferentów o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

metryczka


Wytworzył: Sylwia Witkowska (27 grudnia 2011)
Opublikował: Dawid Zabrocki (27 grudnia 2011, 13:19:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1523