KOMUNIKAT !!Rada Ministrów w dniu 27 września 2011 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

KOMUNIKAT

       Rada Ministrów w dniu 27 września 2011 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie lub grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.
W dniu 4 października 2011 r., Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji, wskazanego wyżej, rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie z przepisami rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w listopadzie i grudniu 2011 r. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne.

UWAGA: Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim stosowny wniosek o przyznanie w/w pomocy. Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 października 2011 r.

Wnioski złożone po 31.10.2011r., zostaną pozostawione bez rozpoznania. Pomoc będzie realizowana ze środków budżetu państwa.

W związku z powyższym proszę o stawienie się w/w osób w tut. Ośrodku do 31 października 2011 roku (biuro nr 3 lub 4 w godz. od 9.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku) w celu złożenia stosownego wniosku.


metryczka


Wytworzył: Administrator (10 października 2011)
Opublikował: Marek Chart (10 października 2011, 08:02:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1534