Komunikat w sprawie weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od 1 listopada 2009 r.

Kwoty kryteriów dochodowych oraz poszczególnych świadczeń rodzinnych podlegają weryfikacji co trzy lata. Najbliższa weryfikacja nastąpi 1 listopada 2009 roku. Zakres tej weryfikacji został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1058).

Przyjęto następujące ustalenia:

  • wysokość kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych pozostaje na obecnym poziomie,
  • podwyższa się od 1 listopada 2009 r. kwotę zasiłku rodzinnego do wysokości miesięcznie:
        - 68 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat,
        - 91 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 lat, 
        - 98 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 lat.
  • podwyższa się od 1 listopada 2009 r. kwotę świadczenia pielęgnacyjnego do wysokości 520 zł miesięcznie,
  • na obecnym poziomie pozostaje wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz zasiłku pielęgnacyjnego.


metryczka


Wytworzył: Barbara Dziarnowska-Piszczek (27 sierpnia 2009)
Opublikował: Marek Chart (27 sierpnia 2009, 13:41:48)

Ostatnia zmiana: Marek Chart (28 sierpnia 2009, 08:32:06)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1361