Komunikaty

Komunikaty

Wyniki konsultacji społecznych

W okresie od 10 do 22 czerwca 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim przeprowadził konsultacje społeczne dotyczące utworzenia na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie w 2021 roku Centrum opiekuńczo – mieszkalnego w [...]

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Centra opiekuńczo - mieszkalne”

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza konsultacje społeczne dotyczące utworzenia na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie w 2021 roku Centrum opiekuńczo – mieszkalnego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Centra [...]

W nawiązaniu do otwartego konkursu ofert, mającego na celu wyłonienie realizatora z terenu miasta i gminy Sępólno Krajeńskie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych.

Sępólno Krajeńskie 27 grudnia 2011r.OPS. 8170.1.9.11Wg rozdzielnikaW nawiązaniu do otwartego konkursu ofert, mającego na celu wyłonienie realizatora z terenu miasta i gminy Sępólno Krajeńskie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia [...]

Otwarty konkurs ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne świadczone przez zakłady opieki zdrowotnej z terenu miasta i gminy Sępólno Krajeńskie

02.12.2011r.Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskimogłaszaotwarty konkurs ofert, mający na celu wyłonienie realizatora z terenu miasta i gminy Sępólno Krajeńskie, świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia osób [...]

KOMUNIKAT !!Rada Ministrów w dniu 27 września 2011 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

KOMUNIKAT       Rada Ministrów w dniu 27 września 2011 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w [...]

"Becikowe" Zmiany!!!!

KOMUNIKAT! Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Kraj., informuje, że na mocy przepisu przejściowego w zakresie zasad ustalania prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu [...]

Świadczenia Rodzinne - Okres zasiłkowy 2011/2012

Świadczenia Rodzinne - Okres zasiłkowy 2011/2012 KOMUNIKAT ! Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się dnia 1 listopada 2011 r. przyjmowane będą od dnia 1 września 2011 [...]

Zapytanie ofertowe - przedmiotem zapytania jest świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia warsztatów motywacyjnych z elementami twórczego myślenia oraz przeprowadzenie indywidualnych sesji coachingowych

Sępólno Krajeńskie 2011-03-24 Dotyczy: Projekt nr UDA - POKL. 07.01.01-04-106/08-04OPS.271.7.2011  Zapytanie ofertowe nr OPS. 271.7.2011 Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim , ul. Szkolna 8 realizując zasadę [...]

Zapytanie ofertowe - przedmiotem zapytania jest świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia warsztatów z trenerem pracy

Sępólno Krajeńskie 2011-03-22 Dotyczy: Projekt nr UDA - POKL. 07.01.01-04-106/08-04OPS.271.6.2011  Zapytanie ofertowe nr OPS. 271.6.2011 Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim , ul. Szkolna 8 realizując zasadę [...]

Zapytanie ofertowe - przedmiotem zapytania jest świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia indywidualnego wsparcia psychologicznego

Sępólno Krajeńskie 2011-03-22 Dotyczy: Projekt nr UDA - POKL. 07.01.01-04-106/08-04OPS.271.5.2011  Zapytanie ofertowe nr OPS. 271.5.2011 Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim , ul. Szkolna 8 realizując zasadę [...]

Zapytanie ofertowe - przedmiotem zapytania jest świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia cyklu szkoleń i konsultacji dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wraz z zapewnieniem sal oraz materiałów szkoleniowych w ramach projektu systemow

Sępólno Krajeńskie 2011-02-28 OPS. 271.1.2011Dotyczy: Projekt nr UDA - POKL. 07.01.01-04-106/08-04 Zapytanie ofertowe nr 2Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim , ul. Szkolna 8 realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do [...]

Zapytanie ofertowe - przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie szkoleń w zakresie przyuczenia do zawodu brukarza, fryzjera, kucharza małej gastronomii, pracownika remontowo-budowlanego, sprzedawcy

Sępólno Krajeńskie 2011-02-28 OPS.271.1.2011Dotyczy: Projekt nr UDA - POKL. 07.01.01-04-106/08-04 Zapytanie ofertowe nr 1Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim, ul. Szkolna 8 realizując [...]

Otwarty konkurs ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne świadczone przez zakłady opieki zdrowotnej z terenu miasta i gminy Sępólno Kraj.

24.11.2010r.  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim  ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu wyłonienie realizatora z terenu miasta i gminy Sępólno Krajeńskie, świadczeń zdrowotnych w zakresie [...]

Świadczenia Rodzinne - Okres zasiłkowy 2010/2011

KOMUNIKAT ! Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się dnia 1 listopada 2010 r. przyjmowane będą od dnia 1 września 2010 r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o [...]

Zapytanie ofertowe - Przedmiotem zamówienia jest udzielenie indywidualnego wsparcia psychologicznego dla 10 osób.

Sępólno Krajeńskie 2010-06-30 OPS.341/1/POKL/7/10Dotyczy: Projekt nr UDA - POKL. 07.01.01.-04-106/08-04 Zapytanie ofertowe Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim, ul. Szkolna 8 realizując [...]

Zapytanie ofertowe - Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów z trenerem pracy dla 30 osób

Sępólno Krajeńskie 2010-06-30 OPS.341/1/POKL/6/10Dotyczy: Projekt nr UDA - POKL. 07.01.01.-04-106/08-04 Zapytanie ofertowe Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim, ul. Szkolna 8 realizując [...]

Zapytanie ofertowe - Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu w zakresie przyuczenia do zawodu opiekunki osób starszych, chorych, niepełnosprawnych oraz kursu obsługi kasy fiskalnej wraz z zapewnieniem sal oraz materiałów szkoleniowych

Sępólno Krajeńskie 2010-05-05 OPS.341/1/POKL/4/10Dotyczy: Projekt nr UDA - POKL. 07.01.01.-04-106/08-03 Zapytanie ofertowe Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim, ul. Szkolna 8 realizując [...]

Zapytanie ofertowe - Przedmiotem zamówienia jest organizacja kursu prawa jazdy kat. B dla 20 osób

Sępólno Krajeńskie 2010-05-05 OPS.341/1/POKL/4/10Dotyczy: Projekt nr UDA - POKL. 07.01.01.-04-106/08-03 Zapytanie ofertowe Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim, ul. Szkolna 8 realizując [...]

Zapytanie ofertowe - Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa w postaci wyżywienia i serwisu kawowego dla uczestników i trenerów szkoleń.

Sępólno Krajeńskie 2010-04-06 OPS.341/4/POKL/1/10Dotyczy: Projekt nr UDA - POKL. 07.01.01.-04-106/08-03 Zapytanie ofertowe nr 2 Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim, ul. Szkolna 8 [...]

Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia cyklu szkoleń i konsultacji dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wraz z zapewnieniem sal oraz materiałów szkoleniowych w ramach projektu systemowego

Sępólno Krajeńskie 2010-03-30 OPS.341/3/POKL/1/10Dotyczy: Projekt nr UDA - POKL. 07.01.01.-04-106/08-03 Zapytanie ofertowe nr 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim, ul. Szkolna 8 [...]

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim serdecznie zaprasza wszystkich

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w projekcie systemowym w 2010 roku realizowanym w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój [...]

Rozstrzygnięcie konkursu ofert, mającego na celu wyłonienie realizatora z terenu miasta i gminy Sępólno Krajeńskie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych

Sępólno Krajeńskie, 4 stycznia 2010r.OPS. 8170/1/2/10                    Wg rozdzielnika    W nawiązaniu do otwartego konkursu ofert, mającego na celu [...]

Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniem narkomanii.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom,o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o [...]

Otwarty konkurs ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne świadczone przez zakłady opieki zdrowotnej z terenu miasta i gminy Sępólno Krajeńskie

01.12.2009 Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim  ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu wyłonienie realizatora z terenu miasta i gminy Sępólno Krajeńskie, świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia [...]

Komunikat w sprawie weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od 1 listopada 2009 r.

Kwoty kryteriów dochodowych oraz poszczególnych świadczeń rodzinnych podlegają weryfikacji co trzy lata. Najbliższa weryfikacja nastąpi 1 listopada 2009 roku. Zakres tej weryfikacji został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia [...]

INFORMACJA !!!

INFORMACJA !!! Na postawie art. 61 par. 1, par. 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.  Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w powiązaniu z art. 3 pkt 10 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) [...]

Komunikat w sprawie zmian zasad przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

Komunikat w sprawie zmian zasad przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka. Ośrodek Pomocy Społecznej  w Sępólnie Krajeńskim informuje, że w [...]

metryczka