2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

ZARZĄDZENIE Or. 0152- 26 /07


ZARZĄDZENIE Or. 0152- 26 /07
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO
z dnia 20 listopada 2007 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia osób ds. prowadzenia strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz zakresu ich zadań.


Na podstawie art.8 ust. 1-3 i art.9 ust.2 i 3 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 ze zm. ) oraz § 15 i 16 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10 poz. 68) a także § 17 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim (Zarządzenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego Nr Or.0151-6/04 z dnia 10 lutego 2004r. ze zm. w sprawie tegoż Regulaminu) zarządza się, następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr Or.0152-9/07 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 9 maja 2007r. w sprawie wyznaczenia osób ds. prowadzenia strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz zakresu ich zadań wprowadza się następująca zmianę:
w §1. dodaje się ust. 36 w brzmieniu:
„36. Anna Sobieszczyk - redagująca stronę podmiotową BIP w zakresie spraw Referatu Organizacyjnego; „

§2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Sępólna Krajeńskiego
Waldemar Stupałkowski

metryczka


Wytworzył: Dariusz Wojtania (20 listopada 2007)
Opublikował: Administrator (30 listopada 2007, 12:46:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1953