2006

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

2006

Zarządzenie Nr Or. 0151- 39/06

Zarządzenie Nr Or. 0151- 39/06Burmistrza Sępólna Krajeńskiegoz dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca [...]

Zarządzenie nr Or. 0151/ 36 /06

Zarządzenie nr Or. 0151/ 36 /06Burmistrza Sępólna Krajeńskiegoz dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Na podstawie art. 9g [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151/35/06

Zarządzenie Nr Or. 0151-35/06Burmistrza Sępólna Krajeńskiegoz dnia 10 listopada 2006 roku zmieniające Uchwałę Nr  XXXVIII/311/05 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia  29 grudnia 2005 roku dotyczącą uchwalenia budżetu [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151/34/06

Zarządzenie Nr Or. 0151-34/06Burmistrza Sępólna Krajeńskiegoz dnia 2 listopada 2006 roku zmieniające Uchwałę Nr  XXXVIII/311/05 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia  29 grudnia 2005 roku dotyczącą uchwalenia budżetu na [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151/30/06

Zarządzenie Nr Or. 0151-30/06Burmistrza Sępólna Krajeńskiegoz dnia 2 października 2006 rokuzmieniające Uchwałę Nr  XXXVIII/311/05 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia  29 grudnia 2005 roku dotyczącą uchwalenia budżetu [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151/25/06

Zarządzenie Nr Or. 0151- 25 /2006Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 8 września 2006 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu na 2007 rok. Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Zarządzenie Nr Or.0151/24/06

Zarządzenie Nr Or.0151-24/2006Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 10 sierpnia 2006 roku w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za pierwsze półrocze 2006 roku. Na podstawie art.30 [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151 – 22/06

Zarządzenie Nr Or. 0151 – 22/06Burmistrza Sępólna Krajeńskiegoz dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie powierzenia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalesiu. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [...]

Zarządzenie nr Or. 0151/ 17 /06

Zarządzenie nr Or. 0151/ 17 /06Burmistrza Sępólna Krajeńskiegoz dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Na podstawie art. 9g ust. [...]

Zarządzenie nr Or. 0151/ 16 /06

Zarządzenie nr Or. 0151/ 16 /06Burmistrza Sępólna Krajeńskiegoz dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Na podstawie art. 9g ust. [...]

Zarządzenie nr Or. 0151/ 15 /06

Zarządzenie nr Or. 0151/ 15 /06Burmistrza Sępólna Krajeńskiegoz dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Na podstawie art. 9g ust. [...]

Zarządzenie nr Or. 0151/ 14 /06

Zarządzenie nr Or. 0151/ 14 /06Burmistrza Sępólna Krajeńskiegoz dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Na podstawie art. 9g ust. [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151 – 13/06

Zarządzenie Nr Or. 0151 – 13/06Burmistrza Sępólna Krajeńskiegoz dnia  3 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalesiu. Na podstawie art. 5c [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151/12/06

Zarządzenie Nr Or. 0151-12/06Burmistrza Sępólna Krajeńskiegoz dnia 30 czerwca 2006 roku zmieniające Uchwałę Nr  XXXVIII/311/05 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia  29 grudnia 2005 roku dotyczącą uchwalenia budżetu na [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151/11/06

Zarządzenie Nr Or. 0151-11/06 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 10 maja 2006 rokzmieniające Uchwałę Nr  XXXVIII/311/05 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia  29 grudnia 2005 roku dotyczącą uchwalenia budżetu na 2006 [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151 - 8/06r.

Zarządzenie Nr Or. 0151 - 8/06r.Burmistrza Sępólna Krajeńskiegoz dnia 27 marca 2006r. w sprawie planu dofinansowania, na rok budżetowy 2006,form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których gmina [...]

Zarządzenie Nr Or.0151/7/06

Zarządzenie Nr Or.0151- 7/2006 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 13 marca 2006 roku w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za 2005rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o [...]

Zarządzenie Nr Or. 0151 - 6 /06

Zarządzenie Nr  Or. 0151 - 6 /06Burmistrza Sępólna Krajeńskiegoz dnia 8 marca 2006 r. w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalesiu Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Zarządzenie Nr Or.0151 - 5/06 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 14 lutego 2006r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalesiu.   Na podstawie art. 5c ust.2 i art.36a ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr [...]

metryczka