2007

2007

Informacja o uzupełnieniu do raportu o oddziaływniu przedsięwziecia na środowisko

                                         &nbs [...]

Zawiadomieni o wszczeciu postępowania - modernizacja istniejącej hali na zakład stolarski

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie - Budowa wodociągu wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia w miejscowości Trzciany gmina Sępólno Kraj.

                                         &nbs [...]

wszczęcie postępowania - zmiana sposobu użytkowania obiektu – turbinowni na mała elektrownię wodną

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie - Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sępólnie Kraj.

Sępólno Kraj. 2007-08-03 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 20.06.2001r z późn. zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej [...]

Przebudowa i rozbudowa (dobudowa) istniejącej hali produkcyjnej

Sępólno Kraj. 2007-07-31 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 20.06.2001r z późn. zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej [...]

Budowa przewodu wodociągowego w miejscowościach Zboże i Świdwie

                                         &nbs [...]

Budowa przewodu wodociągowego Wiśniewka-Wiśniewa

Sępólno Kraj. 2007-07-18 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 20.06.2001r z późn. zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej [...]

Budowa przewodu wodociągowego w miejscowości Sikorz

Sępólno Kraj. 2007-07-18 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 20.06.2001r z późn. zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji - budowa przewodu wodociągowego w miejscowości Kawle - Wiśniewa

                                         &nbs [...]

Budowa przewodu wodociągowego Kawle-Wiśniewa

Sępólno Kraj. 2007-05-18 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 20.06.2001r z późn. zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej [...]

Budowa wodociągu w miejscowości Sikorz

Sępólno Kraj. 2007-05-11 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 20.06.2001r z późn. zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej [...]

„Budowa strzelnicy sportowej z 4 torami strzelniczymi oraz budowa obiektu socjalno – biurowego”,

Sępólno Kraj. 2007-04-11 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 20.06.2001r z późn. zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej [...]

Budowa węzła betoniarskiego

Sępólno Kraj. 2007-03-22 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 20.06.2001r z późn. zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej [...]

Budowa wodociągu Kawle

Sępólno Kraj. 2007-02-12 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 129 poz. 902 z 2006r.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości [...]

Budowa wodociągu Wiśniewka

Sępólno Kraj. 2007-02-12 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 129 poz. 902 z 2006r.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości [...]

Budowa wodociągu ul. Chojnicka

Sępólno Kraj. 2007-02-12 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 129 poz. 902 z 2006r.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości [...]

Budowa płyty obornikowej i zbiornika

Sępólno Kraj. 2007-02-06 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 20.06.2001r z późn. zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej [...]

Budowa płyty i zbiornika

Sępólno Kraj. 2007-01-23 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 20.06.2001r z późn. zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej [...]

Obwieszczenie dot. raportu - budowa mola..

Sępólno Kraj. 2007-01-23 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 20.06.2001r z późn. zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej [...]

Budowa elektrowni wiatrowych - raport

Sępólno Kraj. 2007-01-18 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 20.06.2001r z późn. zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej [...]

adaptacja i rozbudowa budynku produkcyjnego

Sępólno Kraj. 2007-01-10 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 20.06.2001r z późn. zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej [...]

rozbudowa budynku inwentarskiego

Sępólno Kraj. 2007-01-08 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 20.06.2001r z późn. zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej [...]

Budowa płyty obornikowej i zbiornika dz. 177/2 Lutowo

Sępólno Kraj. 2007-01-04 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 20.06.2001r z późn. zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej [...]

metryczka