obowiązujące w 2007 roku

obowiązujące w 2007 roku

UCHWAŁA Nr II / 15 / 2006 Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. z dnia 30 listopada 2006r.

Uchwała nr II / 15 / 2006Rady Miejskiejz dnia 30 listopada 2006w sprawie stawek opłaty targowej na 2007 r.na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym tekst jednolity:( Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z [...]

UCHWAŁA NR II/14/06 RADY MIEJSKIE w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2006 roku

Uchwała nr II/14/06Rady Miejskiejz dnia 30 listopada 2006określenia wysokości stawek podatku od posiadania psówNa podstawie art. 14 pkt 1-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych *1 (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. [...]

UCHWAŁA NR II/12/06 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2006 roku

Uchwała nr II/12/06Rady Miejskiejz dnia 30 listopada 2006zwolnień w podatku od nieruchomościNa podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych*1 (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844) oraz art. 18 ust. 2 [...]

UCHWAŁA NR II/11/06 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2006 roku

Uchwała nr NR II/11/06Rady Miejskiejz dnia 30 listopada 2006obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnegoNa podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ), oraz [...]

Uchwała nr II/10/06 Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2006

Uchwała nr II/10/06Rady Miejskiejz dnia 30 listopada 2006stawek podatku od nieruchomości oraz poboru na 2007 rokNa podstawie art. 5, art. 6 ust. i art. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych*1 (Dz. U. z 2006r. Nr [...]

Uchwała nr II/13/2006 Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2006

Uchwała nr II/13/2006Rady Miejskiejz dnia 30 listopada 2006określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz ich poboru na 2007 rokNa podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych *1 (Dz. [...]

Procedury i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej w 2006 roku zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006r. (Dz. U. Nr 52, poz. 379)

Procedury i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej w 2006 roku zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006r. (Dz. U. Nr 52, poz. 379) Każdy producent rolny posiadający [...]

Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Wzory formularz informacji i deklaracji podatkowych [...]

metryczka