Publicznie dostępny wykaz danych

Zgodnie z zaleceniami obowiązującej od lutego 2005r. Dyrektywy UE 2003/4 w sprawie dostępu społeczeństwa do informacji o środowisku, nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska, nałożyła na organy administracji publicznej wszystkich szczebli konieczność umieszczenia publicznie dostępnego wykazu danych w Internecie (Dz.U. z 2006 Nr 50 poz. 360).
W wyniku realizacji projektu Phare 2002 „Wzmocnienie ochrony środowiska”, w dniu 19 września 2005 uruchomiony został Ekoportal -  strona Ministerstwa Środowiska. Jego podstawową częścią jest wykaz kart informacyjnych opisujących dokumenty dotyczące środowiska, który realizuje ustawowy zapis o obowiązku prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych. W ten sposób organy administracji publicznej, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, uzyskały możliwość wywiązania się z ustawowego obowiązku informowania społeczeństwa o wnioskach jakie wpływają do urzędów wszystkich szczebli administracji i o wydawanych decyzjach, które maja związek ze środowiskiem, wykorzystaniem jego zasobów i jego ochroną.


Publicznie dostępny wykaz danych prowadzony jest na stronach internetowych: Ministerstwa Środowiska i Generalnej Dyrekcji Ochrony środowiska

metryczka


Wytworzył: Administrator (19 lipca 2006)
Opublikował: Administrator (19 lipca 2006, 08:19:34)

Ostatnia zmiana: Administrator (1 sierpnia 2018, 12:22:01)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6512