obowiązujące w 2005 roku

obowiązujące w 2005 roku

Uchwała nr XXV/220/04 Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2004 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego za 2005r.

  Uchwała nr XXV/220/04Rady Miejskiejz dnia 25 listopada 2004w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego za 2005r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst [...]

Uchwała nr XXV/221/04 Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2004 w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych oraz zasad i terminu ich poboru

    Uchwała nr XXV/221/04Rady Miejskiejz dnia 25 listopada 2004w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych oraz zasad i terminu ich poboruNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym [...]

Uchwała nr XXV/222/04 Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2004 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2005 r.

  Uchwała nr XXV/222/04Rady Miejskiejz dnia 25 listopada 2004w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2005 r.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 , z 2002 r. [...]

metryczka